SCUBA

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

SCUBA to akronim angielskiego terminu Self Contained Underwater Breathing Apparatus. Oznacza każdy autonomiczny system podtrzymywania życia, stosowany w nurkowaniu. Jest pewien rodzaj najbardziej popularnego rekreacyjnie sprzętu nurkowego. Dzięki temu, że w skład zestawu SCUBA (SCUBA equipment) wchodzi zbiornik sprężonego czynnika oddechowego, który nurek ma ze sobą podczas nurkowania, możliwe jest nurkowanie swobodne (SCUBA Diving), to znaczy takie, w którym zasięg eksploracji nie jest ograniczony długością węży dostarczających nurkowi czynnik oddechowy.

Aparaty SCUBA najogólniej podzielić można na aparaty o obiegu otwartym, oraz tak zwane rebreathery (coraz częściej zwane w Polsce oddycharkami) o obiegu zamkniętym (CCR – Closed Circuit Rebreather), lub półzamkniętym (SCCR – Semi Closed Circuit Rebreather). Aparat o obiegu otwartym składa się z butli nurkowej, zawierającej czynnik oddechowy, oraz automatu oddechowego, podającego czynnik oddechowy z butli nurkowi. W dzisiejszych czasach integralną częścią zestawu SCUBA o obiegu otwartym jest urządzenie wypornościowe, pod postacią kamizelki ratunkowo-wypornściowej. Aparat o obiegu otwartym charakteryzuje się tym, że każdy wydech nurka kierowany jest na zewnątrz, do otaczającego środowiska. W aparatach o obiegu zamkniętym wydech nurka trafia do zamkniętej pętli oddechowej, w której dwutlenek węgla usuwany jest przez pochłaniacz z odpowiednim absorbentem, a niedobór tlenu uzupełniany jest z butli. Odpowiednie dla danej głębokości ciśnienie parcjalne tlenu w pętli oddechowej monitorowane jest i utrzymywane dzięki czujnikom elektronicznego systemu, sterującego zaworami butli tlenowej, oraz butli zawierającej gaz "wypełniający" (diluent), którym może być powietrze, nitroks, lub trimiks. Ponieważ pętla oddechowa może spełniać funkcje urządzenia wypornościowego, w rebreatherach nie jest konieczny oddzielny worek wypornościowy, jednak ze względów bezpieczeństwa, przeważnie aparaty o obiegu zamkniętym wyposażone są w dodatkowe źródło wyporu.