Recreational Diver Level 2 - Triox GUE

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres szkolenia:

Kurs rekreacyjny, którego celem jest przygotowanie do głębszych nurkowań bezdekompresyjnych, z użyciem zaawansowanych mieszanek oddechowych.

Kurs skupia się na: doskonaleniu i utrwaleniu już nabytych umiejętności, zaznajomieniu z zagadnieniami dekompresji, bezpiecznym użyciem Nitrox'u i Triox'u w celu wydłużenia czasu dennego, poprawnych procedurach wynurzania, procedurach ratowniczych, zarządzaniem wypadkami, oraz porusza zagadnienia użycia helu (w celu minimalizacji narkozy azotowej, zatrucia dwutlenkiem węgla, oraz zmniejszenia objawów "zatrucia azotowego" po nurkowaniu)

Warunki uczestnictwa w kursie:

Być osobą sprawną/przygotowaną fizycznie i psychicznie.

Być osoba niepalącą.

Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego.

Minimalny wiek 16 lat.

Ukończone GUE Recreational Diver Level 1 lub GUE Fundamentals poziom "recreational"

Wykonane przynajmniej 25 nurkowań poza nurkowaniami szkoleniowymi.

Przebieg szkolenia:

Uprawnienia:

30 metrów.

Nurkowania bezdekompresyjne.

Nurkowanie w przestrzeniach niezamkniętych ( stała możliwość bezpośredniego wynurzenia na powierzchnię ).

Zaawansowane mieszanki oddechowe, do wydłużania czasu dennego, oraz minimalizacji niekorzystnego działania sprężonego powietrza na organizm.


Zobacz też

Więcej informacji na stronach GUE:

Standardy