Recreational Diver Level 3 - Trimix Diver GUE

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres szkolenia:

Kurs rekreacyjny, którego celem jest przygotowanie do głębszych nurkowań z ograniczoną/zawężoną dekompresją, z użyciem zaawansowanych mieszanek oddechowych.

Kurs skupia się na: doskonaleniu i utrwaleniu już nabytych umiejętności. Obejmuje swoim zakresem tematy fizyki i fizjologii oraz teorii i praktyki zagadnień dekompresji. Bezpieczne użycie Nitrox'u i Triox'u w celu wydłużenia czasu dennego. Poprawne procedury wynurzania i korzystania z plecowego zestawu dwubutlowego, procedury ratownicze, zarządzaniem wypadkami. Porusza zagadnienia użycia helu (w celu minimalizacji narkozy azotowej, zatrucia dwutlenkiem węgla, oraz zmniejszenia objawów "zatrucia azotowego" po nurkowaniu). Wykorzystanie jednej dodatkowej butli do dekompresji.


Warunki uczestnictwa w kursie:

Być osobą sprawną/przygotowaną fizycznie i psychicznie.

Być osoba niepalącą.

Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego.

Minimalny wiek 18 lat.

Ukończone GUE Recreational Diver Level 2 lub GUE Fundamentals poziom "recreational"

Ukończone GUE Doubles Primer lub opanowane techniki nurkowania z twinem i minimum 25 wykonanych nurkowań w twinie.

Wykonane przynajmniej 75 nurkowań poza nurkowaniami szkoleniowymi.

Przebieg szkolenia:

Uprawnienia:

39 metrów.

Nurkowanie w przestrzeniach niezamkniętych ( stała możliwość bezpośredniego wynurzenia na powierzchnię ).

Zaawansowane mieszanki oddechowe. Nitrox do dekompresji, wydłużania czasu dennego. Triox/Trimix (30/30 i 21/35) dla minimalizacji niekorzystnego działania sprężonego powietrza na organizm.

Wynurzanie, nie powinno być planowane, powyżej 15 minut czasu wyznaczonego przez GUE DecoPlanner.

1 stage.

Zobacz też

Więcej informacji na stronach GUE:

Standardy