Nurkowanie na wzbogaconych mieszankach a prawo Daltona

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wzbogacanie w tlen zmniejsza udział azotu w mieszance. Popularne jest stosowanie nitroksu: 32% tlenu/68% azotu lub 36% O2/64%N2. Nurkowanie na wzbogaconych mieszankach wymaga dodatkowego szkolenia i uprawnień. Z powodu mniejszego udziału azotu zwiększa się czas nurkowania bez potrzeby dekompresji.

Istnieją specjalne tabele dekompresyjne dla wzbogaconych mieszanek. Można też użyć zwykłych tabel do wyliczania ekwiwalentnej głębokości powietrznej (Equivalent Air Depth - EAD) Jest to specjalna modyfikacja prawa Daltona:

EAD=[(1-%O2)*(głębokość w metrach +10) / 0.79] - 10 

Ta formuła pozwala wyliczać głębokość, na której ciśnienie parcjalne N2 przy oddychaniu powietrzem jest takie jak ciśnienie parcjalne N2 z użyciem wzbogaconej mieszanki.

  • (1-%O2) to nic innego jak udział N2.
  • (głębokość +10) służy do określenia absolutnego ciśnienia, zaś
  • 0.79 w mianowniku to udział azotu w powietrzu.

W rezultacie otrzymujemy głębokość na której ciśnienie parcjalne azotu odpowiada ciśnieniu parcjalnemu w czystym powietrzu.

Oddychając nitroksem musimy uwzględnić ciśnienie parcjalne tlenu. Limit tego ciśnienia to 1.4 atm. Powyżej istnieje ryzyko toksycznego działania tlenu na organizm. Głębokość, na której nurek osiągnie tą granicę łatwo określić na podstawie prawa Daltona:

ppO2 = ciśnienie całkowite * % O2
1.4 atm = ciśnienia całkowite * 0.21 
ciśnienie całkowite= 1.4/0.21=6.67atm 
6.67 - 1 = ciśnienie słupa wody 

Takie ciśnienie jest osiągane na głębokości 56.7m. Dla bezpieczeństwa przyjmuje się granice bezpiecznego nurkowania rekreacyjnego na 40m.

W przypadku mieszanki z 36% udziałem tlenu łatwo obliczyć, że ta granica wynosi ok. 28.9 m