Tlen

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Diagram elektronowy tlenu. Autor Greg Robson
Gęstość 1,429 kg/m3
Ciepło właściwe 920 J/(kg*K)
Przewodnictwo cieplne 0,02674 W/(m*K)

Tlen jest bardzo aktywnym pierwiastkiem tworzącym wiele związków chemicznych z innymi pierwiastkami. Jest też jednym z bardziej rozpowszechnionych pierwiastków stanowiąc 20,946% atmosfery. Wielka obfitość tego gazu jest spowodowana głównie przez maleńki fitoplankton dobrze rozwijający się w rozległych, dobrze nasłonecznionych oceanach. Ten fitoplankton (głównie glony w tym okrzemki) produkuje ponad 85% tlenu na Ziemi. Podobnie do azotu, swobodny tlen grupuje się w cząsteczki dwuatomowe O2. Jednak w odróżnieniu do azotu pozostaje nadal reaktywny i uczestniczy w procesach metabolizmu (zamiana pożywienia na energię potrzebną do życia).

W formie handlowej występuje jako tlen medyczny, tlen techniczny i tlen lotniczy.

Chociaż ciało potrzebuje tlenu do życia, jednak pod ciśnieniem staje się on gazem toksycznym. Powyżej ciśnienia parcjalnego tlenu 0,5 atm może, przy długotrwałym oddychaniu, dochodzić do toksyczności płucnej. Przekroczenie ciśnienia parcjalnego tlenu powyżej 1,4 atm może grozić toksycznością centralnego układu nerwowego ( w trakcie dekompresji dopuszcza się maksymalne ciśnienie parcjalne 1,6 atm ). Monitorowanie ekspozycji tlenowej

Kiedy oddychamy powietrzem podczas nurkowania do głębokości 40 metrów nie ma to znaczenia. Jednak używając wzbogaconej mieszaniny (nitroksu)- zawierającej ponad 21% tlenu - nurek może osiągnąć głębokość, na której może wystąpić takie zjawisko. (toksyczność tlenowa). Podobne zagrożenie może powstać podczas głębokich nurkowań z wykorzystaniem trimiksu lub helioksu. Podczas takich nurkowań w mieszance oddechowej należy monitorować ilość tlenu (skład procentowy) tak, aby jego ciśnienie parcjalne było utrzymane w granicach 0,21 atm - 1,4 atm podczas nurkowania i nie przekraczało 1,6 atm podczas dekompresji.

100 % tlen jest wykorzystywany podczas (akcelerowanej) przyśpieszonej dekompresji w celu maksymalnego przyśpieszenia odsycania gazów obojętnych (okienko tlenowe).

Podawanie 100% tlenu jest również podstawową procedurą pierwszej pomocy w wypadkach nurkowych - chorobie dekompresyjnej lub barotraumie płuc.

Organizm przeciętnego dorosłego człowieka zużywa w ciągu minuty ok. 0,4 litra tlenu.