Batial

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Batial, strefa batialna
(gr. bathýs=głęboki) głębina morska rozciągająca się pomiędzy litoralem a abisalem. Obejmuje stok kontynentalny i wzniesienie kontynentalne wraz z warstwą wody poniżej strefy eufotycznej (od 200 do 2000m). Toń wodna obejmuje mezopelagial (do 800m) i batypelagial (poniżej 800m). Strefę przydenną (archibental) charakteryzuje brak fotoautotrofów a materia organiczna dopływa z toni morskiej i przyległego litoralu.

Archibental ma charakter przejściowy pomiędzy szelfem kontynentalnym a otchłaniami morskimi. Część zwierząt sublitoralu obejmuje swoim zasięgiem i górne warstwy archibentalu, część przystosowała się do warunków życia ewoluując w nowe gatunki (np. madreporowe koralowce z rodzaju Lophohelia i Amphihelia). Żyją tu również gatunki eurybatyczne (o dużej tolerancji do głębokości) jak kikutnice Pantopoda czy krewetki, oraz gatunki głębinowe, osiągające górną granicę rozmieszczenia jak raki Eryonidae czy gąbki szklane. Mało jest gatunków typowych tylko dla archibentalu, dobrym przykładem są chimery Chimaera. Cechą charakterystyczną jest bogactwo mięczaków, rozgwiazd, wężowideł, strzykw (ogórków morskich) i skorupiaków (krabów, langust).