Projekt AWARE

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Projekt AWARE. Z powodu swojej specjalnej roli jako adwokatów i obrońców wodnego świata, w 1990 r. PADI wprowadziło Projekt AWARE (Aquatic World Awareness Responsibility and Education). Program ten wyrósł ze zobowiązania PADI do ochrony podwodnego świata i zaznaczał swoją obecność, zwiększając nacisk na edukację dotyczącą środowiska na kursach PADI i w Fundacji Projekt AWARE.

Fundacja Projektu AWARE jest organizacją typu non-profit wspierająca działania ekologiczne. Poświęcona jest ochronie środowiska podwodnego poprzez edukację, obronę i działania. Fundacja realizuje tę misję, angażując nurków i entuzjastów wody w różne działania na rzecz środowiska jak np. Międzynarodowy Dzień Sprzątania czy Dive Into Earth Day. Fundacja Projektu AWARE zachęca różne środowiska do ochrony poprzez uświadamianie ludzi i kampanie edukacyjne jak np. Protect the Sharks, Protect the Living reef, czy AWARE Kids. Program grantów przyznaje fundusze dla projektów dotyczących środowiska jak badania gatunkowe czy wspierany przez wolontariuszy aktywizm społeczny. Biura Projektu AWARE mieszczą się w Australii, Japonii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA łącząc wysiłki, aby chronić zasoby wodne w ponad 175 krajach. Dzięki podkreślaniu działań Projektowi AWARE na kursach PADI, instruktorzy PADI zyskują rocznie prawie milion osób świadomych roli oceanu. Projekt AWARE kładzie nacisk na ekologiczny aspekt nurkowania czy umiejętności nurkowych, jak np.: Możemy współżyć z morzem, nie niszcząc go. Poniżej znajduje się kilka rozsądnych przepowiedni dotyczących przyszłości mórz i ich wpływie na nurkowanie.

  • Stan raf koralowych będzie się pogarszał ze względu na globalne ocieplenie i odpływ składników pokarmowych. Zostanie jednak wiele nienaruszonych i zdrowych raf.
  • Nurkowania przybrzeżne będą coraz popularniejsze i przyjemniejsze, choć coraz bardziej będą widoczne wpływy miejskie. W dłuższym czasie, nurkowie będą pierwszymi, którzy zauważą rezultaty zarządzania i ochrony środowiska.
  • Kilka większych łowisk będzie się zmniejszać ze względu na zanik handlu. Spowoduje to gospodarcze zamieszanie na terenach, gdzie komercyjne rybołówstwo stanowi podstawę przemysłu, ale jednocześnie zmusi to rządy do uchwalenia działań mających ożywić łowiska i plany bezpieczne dla środowiska.
  • Nurkowie będą rosnąć w główna siłę polityczną, broniącą kondycji świata wodnego.