PŁETWONUREK KDP/CMAS (P2)

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu, zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m), w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych, oraz stosowanie technik autoratowniczych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

ukończone 16 lat,

posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1), potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,

posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurkowania eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,

zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 15 m,

zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

Przebieg szkolenia

Wykłady (15 godz.) i zajęcia praktyczne (24 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 6 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 300 min i obejmować 10 nurkowań w wodach otwartych, w tym 7 nurkowań na głębokość 20 m, 1 nurkowanie na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m.

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2).

Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1/4.

Uprawnienia:

nurkować do głębokości 40 m, w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).


Zobacz też:

Więcej informacji na stronach KDP CMAS:

Materiały Szkoleniowe
Schemat Szkolenia