Open Water Diver PADI

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres szkolenia:

Podstawowy program PADI zapewniający minimum kwalifikacji pozwalających na samodzielne nurkowanie bez potrzeby bezpośredniego nadzoru zawodowca. Świeżo certyfikowani nurkowie OWD mogą nurkować na średnich głębokościach i w dobrych warunkach. Szkolenie rozwija podstawową wiedzę i umiejętności nurkowe.

Typowe ceny:

Kurs w małych grupach z indywidualnym podejściem to 2600 zł, cena zależy od wykorzystywanych materiałów szkoleniowych oraz kosztów dojazdów nad wodę.

Kurs w indywidualny z elektronicznymi materiałami PADI 2800 zł brutto.

Kurs w systemie stałych grup z opcją basenów na wodach otwartych około 2200 zł, cena może się różnić w zależności od kosztów dojazdów.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Wiek powyżej 10 lat dla Junior OWD, 15 lat dla OWD (ukończone w momencie certyfikacji)
 • Wypełnienie Zwolnienia z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
 • Wypełnienie Oświadczenia o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania
 • Wypełnienie Oświadczenia medycznego, w przypadku wątpliwości badanie lekarskie

Wymagany jest podręcznik PADI Open Water Diver

Przebieg szkolenia:

Typowy kurs PADI trwa 4 dni, kosztuje 300-400 euro. W cenie jest drukowany podręcznik lub e-learning na stronie PADI, certyfikacja, kurs, sprzęt.

 • Kurs obejmuje:
  • 5 wykładów teoretycznych
  • 9 nurkowań w tym 5 płytkich do 6 metrów w wodach basenopodobnych (realizowanych w Polsce najczęściej na basenie a w Egipcie na lokalnej rafie) oraz 2 nurkowań do 12 metrów i 2 nurkowań do 18 metrów.
 • Zaliczenie kursu:
  • Sprawdzian pływacki obejmujący 10 minut wiszenia lub pływania oraz przepłynięcie 200m
  • Zaliczenie pytań kontrolnych z teorii, quizów oraz egzaminu teoretycznego
  • Zaliczenie zajęć basenowych i wszystkich nurkowań

Uprawnienia

Ukończenie kursu przez osoby w wieku powyżej 15 lat uprawnia do otrzymania certyfikatu OWD. Nurek może wykonywać nurkowania do głębokości 18 m.

Ukończenie kursu przes osoby w wieku 12 – 14 lat uprawnia do otrzymania certyfikatu Junior OWD. Nurek może wykonywać nurkowania do głębokości 18 m z dorosłym certyfikowanym nurkiem.

Ukończenie kursu przez osoby w wieku 10 – 11 lat uprawnia do otrzymania certyfikatu Junior WOD. Nurek może wykonywać nurkowania do głębokości 12 m z rodzicem/opiekunem lub profesjonalnym członkiem PADI.

Standardy:

Wymagania do uzyskania certyfikatu:

 1. zaliczenie sesji teoretycznej, na którą składają się:
  • oglądnięcie filmu PADI;
  • praca własna z książką, udzielenie odpowiedzi na pytania na końcu każdego z 5 rozdziałów;
  • uczestnictwo w wykładach;
  • rozwiązanie quizów i egzamin końcowy;
 2. sprawdzian umiejętności pływackich, który polega na:
  • unoszeniu się na wodzie przez 10 minut;
  • nieprzerwanym płynięciu przez 200 metrów po powierzchni wody;
 3. zaliczenie umiejętności elastycznych:
  • na wodach basenopodobnych;
  • na wodach otwartych;
 4. zaliczenie umiejętności nurkowych na wodach basenopodobnych w modułach od 1 do 5;
 5. zaliczenie umiejętności nurkowych na wodach otwartych w modułach od 1 do 4;

Umiejętności elastyczne na wodach basenopodobnych:

 1. nurkowanie w ABC:
 2. montowanie i rozmontowanie sprzętu nurkowego;
 3. awaryjne odłączenie i przyłączenie węża od inflatora;
 4. prawidłowe zapięcie obluzowanej taśmy mocującej butlę;
 5. umiejętnie zdjąć, założyć, dopasować i zapiąć sprzęt balastowy;
 6. z opróżnionym jacketem należy zademonstrować umiejętność szybkiego zrzucenia balastu, aby uzyskać dodatnią pływalność na powierzchni wody.

wody basenopodobne moduł 1:


PrzygotowanieSp.jpgKontrolaSp.jpg

 1. na powierzchni:
  • prawidłowo ubieramy cały sprzęt potrzebny do nurkowania;
  • przeprowadzamy kontrolę bezpieczeństwa przed zanurzeniem się;
  • napełniamy i opróżniamy jacket za pomocą inflatora;
 2. pod wodą:
  • zanurzamy się i przyzwyczajamy do oddychania przez automat w nowym środowisku;
  • oczyszczamy automat oddechowy z wody 2 sposobami (za pomocą wydechu i przycisku bypassu);
  • odszukujemy automat zza ramienia;
  • oczyszczamy częściowo zalaną maskę;
  • uczymy się jak poprosić partnera o jego alternatywne źródło powietrza, w jaki sposób należy z niego skorzystać a następnie oddychać przez nie minimum 30 sekund;
  • zanurzamy się i jednocześnie wyrównujemy ciśnienie w uszach i masce;
  • uczymy się zanurzać i wynurzać jednocześnie kontrolując kierunek i głębokość płynięcia;
  • obsługujemy sprzęt pod wodą ( dodawanie i wypuszczanie powietrza z jacketu, monitorowanie ilości powietrza w butli za pomocą wskazań manometru);
  • uczymy się rozpoznawać znaki nurkowe: reagować na nie i odpowiadać nimi;
  • partnerskie nurkowanie i pozostawanie w zasięgu partnera;
  • wykonujemy poprawnie wynurzenie na powierzchnię wody;
 3. na powierzchni wody:
  • uzyskanie dodatniej pływalność za pomocą inflatora mając na sobie kompletny sprzęt równocześnie oddychając z automatu;
  • pływamy w sprzęcie mając dodatnią pływalność, ale głowę zanurzoną w wodzie i oddychamy przez fajkę lub automat;
  • napełniamy jacket utnie używając inflatora do uzyskania dodatniej pływalności.


KontrolaSp1.jpgPamie.jpg

wody basenopodobne moduł nr 2:

 1. na powierzchni:
  • prawidłowo ubieramy cały sprzęt potrzebny do nurkowania;
  • przeprowadzamy kontrolę bezpieczeństwa przed wejściem do wody;
  • wykonujemy wejście na głęboką wodę;
  • sprawdzamy prawidłowe wyważenie;
  • oczyszczamy fajkę z wody metodą przedmuchania;
  • mając głowę zanurzoną w wodzie oczyszczamy z wody fajkę i automat na zmianę za pomocą przedmuchania;
  • płyniemy 50 m po powierzchni wody w sprzęcie nurkowym, mając zanurzoną głowę w wodzie i oddychając przez fajkę, staramy się płynąć w tempie partnera, aby pozostać z nim w bliskim kontakcie;
 2. pod wodą:

Basen.jpgBasen1.jpg

  • zanurzamy się stosując 5 –cio punktowe zanurzenie jednocześnie kontrolujemy prędkość zanurzania za pomocą jacketu;
  • PIVOT – uzyskujemy neutralną pływalność w jackecie za pomocą inflatora co pozwala na kontrolowane unoszenie się podczas wdechu i opadanie podczas wydechu;
  • całkowicie zalewamy maskę wodą i oczyszczamy ją z wody za pomocą wydechu powietrza nosem do maski;
  • zdejmujemy maskę a następnie zakładamy ją i oczyszczamy z wody;
  • zdejmujemy maskę i pozostajemy bez niej pod wodą przez minimum 1 minutę;
  • pokazujemy instruktorowi, który będzie zakręcał nam butlę z powietrzem znakiem nurkowym „nie mam powietrza” – w momencie, gdy wskazówka manometru będzie bliska zeru;
  • powinniśmy wiedzieć ile mamy powietrza w butli bez sprawdzania manometru, gdy zapyta instruktor;
  • wynurzamy się stosując 5 –cio punktowe wynurzenie jednocześnie kontrolując prędkość wynurzania za pomocą jacketu;
 1. na powierzchni wody:
  • wychodzimy z wody stosując jedną z technik najbardziej odpowiednią do warunków wód basenopodobnych;

wody basenopodobne moduł nr 3:

 1. na powierzchni:
  • wykonujemy wejście na głęboką wodę;
  • razem z partnerem sprawdzamy czy mamy odpowiednią ilość balastu – tzw. sprawdzenie wyważenia;
  • pomagamy sobie i partnerowi usunąć skurcz w nodze;

Hover1.jpg

 1. pod wodą:
  • zanurzamy się razem z partnerem stosując 5 –cio punktowe zanurzenie, jednocześnie kontrolujemy zanurzenie za pomocą jacketu oraz wizualnego punktu odniesienia;
  • HOVER – po uzyskaniu neutralnej pływalności (jak przy pivocie) staramy się zawisnąć w toni przez 30 sekund nie poruszając rękami ani nogami, naszą pływalność regulujemy oddechem;
  • w tym zadaniu łączymy kilka umiejętności wcześniej przećwiczonych, mianowicie: reagujemy na brak powietrza w butli znakiem „nie mam powietrza”, który pokazujemy partnerowi. Jego zadaniem jest udostępnienie nam octobusa podając, bierzemy go i zaczynamy oddychać z jednej butli razem z partnerem oraz płynąć przez minimum 1 minutę, następnie wynurzamy się na powierzchnię i osoba symulująca brak powietrza ustnie napełnia jacket;
  • CESA czyli awaryjne wynurzenie – polegające na symulacji wynurzenia (w warunkach basenopodobnych) w poziomie;
  • powinniśmy wiedzieć ile mamy powietrza w butli bez sprawdzania manometru, gdy zapyta instruktor;

wody basenopodobne moduł nr 4:

 1. na powierzchni:
  • razem z partnerem sprawdzamy czy mamy odpowiednią ilość balastu – tzw. sprawdzenie wyważenia oraz sprawdzamy trym, czyli odpowiednie rozmieszczenie balastu;
  • przez 25 metrów holujemy partnera symulującego zmęczonego nurka metodą ciągnięcia za zawór lub pchania go przed sobą;
  • zdejmujemy i ubieramy: jacket oraz balast o odpowiedniej kolejności następnie sprawdzamy czy wszystko jest zapięte i podopinane u siebie i partnera;
 2. pod wodą:
  • zanurzamy się razem z partnerem stosując 5 –cio punktowe zanurzenie, jednocześnie kontrolując zanurzenie tak, aby nie opaść na dno tylko zatrzymać się tuż nad nim;
  • symulujemy pływanie nad delikatnym dnem poprzez kontrolę pływalności;
  • HOVER – po uzyskaniu neutralnej pływalności jak przy pivocie lecz tym razem jacket napełniamy ustnie, następnie staramy się zawisnąć w toni tym razem przez 1 minutę nie poruszając rękami ani nogami, naszą pływalność regulujemy oddechem;
  • przez minimum 30 sekund naciskamy bypass automatu, oddychając w ten sposób radzimy sobie z symulowaną awarią automatu;
  • ściągamy maskę płyniemy razem z partnerem dystans 15 metrów, po przepłynięciu partner daje nam umówiony wcześniej znak, zakładamy maskę i oczyszczamy z wody;
  • powinniśmy wiedzieć ile mamy powietrza w butli bez sprawdzania manometru, gdy zapyta instruktor;
  • wynurzamy się stosując 5 –cio punktowe wynurzenie jednocześnie kontrolując prędkość oraz nie dotykając symulowanego wrażliwego dna;

wody basenopodobne moduł nr 5

 1. pod wodą:
  • klęcząc na dnie zdejmujemy a następnie zakładamy nasz sprzęt powietrzny;
  • klęcząc na dnie zdejmujemy a następnie zakładamy nasz system balastowy;
  • powinniśmy wiedzieć ile mamy powietrza w butli bez sprawdzania manometru, gdy zapyta instruktor;
 2. wykonujemy „samodzielne nurkowanie” – mini nurkowanie - polegające na zaplanowaniu nurkowania uwzględniając następujące elementy:
  • wejście i wyjście z wody;
  • sprawdzenie wyważenia i trymu;
  • 5 –cio punktowe zanurzenie;
  • ćwiczenia związane z neutralną pływalnością;
  • zareagowanie na 1 do 3 umiejętności awaryjnych:
   • skurcz w nodze;
   • brak powietrza – podziel się powietrzem;
   • wzbudzony automat;
   • zalana lub zdjęta maska;
   • automat wyjęty z ust;
   • awaria inflatora jacketu;
   • rozdzielenie się partnerów;
  • zaplanowanie limitu czasu lub limitu ilości powietrza w butli w momencie wykonania przystanku bezpieczeństwa;
  • 5 –cio punktowe wynurzenie.

Umiejętności elastyczne na wodach otwartych:

 1. na powierzchni:
  • usuwanie skurczu;
  • holowanie zmęczonego nurka przez 25 metrów;
  • wymiana fajki na automat i odwrotnie mając zanurzoną głowę w wodzie;
  • użycie bojki sygnalizacyjnej pod wodą lub na powierzchni;
  • płynięcie w linii prostej 50 metrów z kompasem w wyznaczonym kierunku mając głowę zanurzoną w wodzie i oddychając przez fajkę;
  • zdjęcie i założenie jacketu;
  • zdjęcie i założenie balastu;
  • awaryjne zrzucenie balastu;
 2. pod wodą:
  • płynięcie w linii prostej z kompasem w wyznaczonym kierunku i powrót do miejsca startu;
  • CESA czyli awaryjne wynurzenie – polegające na wynurzeniu się z głębokości ok. 6 metrów w pionie oraz dodaniu powietrza do jacketu ustnie na powierzchni wody;

wody otwarte moduł nr 1:

 1. na powierzchni:
  • przypomnienie i omówienie znaków nurkowych;
  • odpowiednie ubranie i dopasowanie sprzętu nurkowego;
  • wykonanie kontroli bezpieczeństwa;
  • wejście do wody z napełnionym jacketem;
  • sprawdzenie wyważenia;
 2. pod wodą:
  • zanurzamy się kontrolując prędkość zanurzania za pomocą jacketu;
  • sprawdzamy trym;
  • częściowo zalewamy maskę i oczyszczamy ją z wody;
  • odszukujemy automat i oczyszczamy go z wody;
  • zapoznajemy się z naszym miejscem nurkowym;
  • sygnalizujemy za pomocą znaków nurkowych ilość powietrza w butli;
  • pozostajemy tak blisko partnera, aby w każdym momencie nurkowania móc nawiązać z nim kontakt fizyczny w ciągu 2 sekund;
  • na koniec nurkowania wykonujemy 5 – cio punktowe wynurzenie nie przekraczając 18 m/min i pozostając blisko partnera;

wody otwarte moduł nr 2:

 1. na powierzchni:
  • planujemy nurkowanie uwzględniając:
   • zapas powietrza,
   • limit czasowy,
   • wejście i wyjście,
   • sytuacje awaryjne;
  • prawidłowo ubieramy sprzęt nurkowy;
  • wykonujemy kontrolę bezpieczeństwa;
  • będąc w wodzie mamy napełniony jacket, ubraną maskę i oddychamy przez fajkę lub automat;
  • wypuszczamy powietrze z jacketu a następnie napełniamy go ustnie do uzyskania dodatniej pływalności;
 2. pod wodą:
  • wykonujemy 5 – cio punktowe zanurzenie kontrolując prędkość zanurzania;
  • utrzymujemy neutralną pływalność;
  • zalewamy i oczyszczamy maskę z wody;
  • każdy kursant jako dawca i biorca wykonuje ćwiczenie polegające na pokazaniu znaku „nie mam powietrza” wzięcie od partnera octobusa, oddychanie z jednej butli i wynurzenie się razem na powierzchnię wody a następnie osoba która oddychała z octobusa napełnia jacket ustnie;
  • zapoznajemy się z naszym miejscem nurkowym;
  • w trakcie nurkowania pamiętamy o:
   • zapięciu sprzętu nurkowego po zakończonych ćwiczeniach;
   • neutralnej pływalności, aby nie dotykać dna;
   • pozostaniu tak blisko partnera, aby w każdym momencie nurkowania móc nawiązać z nim fizyczny kontakt w ciągu 2 sekund;
   • sprawdzaniu manometru tak często, aby wiedzieć ile mamy powietrza w butli bez sprawdzania manometru, gdy zapyta instruktor;
   • sygnalizowaniu ilość powietrza ustaloną podczas planowania nurkowania;
  • na koniec nurkowania wykonujemy przystanek bezpieczeństwa oraz 5 – cio punktowe wynurzenie nie przekraczając 18 m/min oraz pozostajemy blisko partnera;

wody otwarte moduł nr 3:

 1. na powierzchni:
  • planujemy nurkowanie;
  • prawidłowo ubieramy sprzęt nurkowy;
  • wykonujemy kontrolę bezpieczeństwa;
  • będąc w wodzie mamy napełniony jacket, ubraną maskę i oddychamy przez fajkę lub automat;
 2. pod wodą:
  • wykonujemy 5 – cio punktowe zanurzenie z wizualnym punktem odniesienia;
  • HOVER – po uzyskaniu neutralnej pływalności (jak przy pivocie napełniając jacket ustnie) staramy się zawisnąć w toni nie poruszając rękami ani nogami, naszą pływalność regulujemy oddechem;
  • zdejmujemy następnie zakładamy maskę i oczyszczamy z wody;
  • zapoznajemy się z naszym miejscem nurkowym;
  • w trakcie nurkowania pamiętamy o:
   • zapięciu sprzętu nurkowego po zakończonych ćwiczeniach;
   • neutralnej pływalności, aby nie dotykać dna;
   • pozostawaniu tak blisko partnera, aby w każdym momencie nurkowania móc nawiązać z nim fizyczny kontakt w ciągu 2 sekund;
   • sprawdzaniu manometru tak często, aby wiedzieć ile mamy powietrza w butli bez sprawdzania manometru, gdy zapyta instruktor;
   • sygnalizowaniu ilość powietrza ustaloną podczas planowania nurkowania;
  • na koniec nurkowania wykonujemy przystanek bezpieczeństwa oraz 5 – cio punktowe wynurzenie nie przekraczając 18 m/min oraz pozostajemy blisko partnera;

wody otwarte moduł nr 4:

 1. na powierzchni:
  • planujemy nurkowanie razem z partnerem;
  • prawidłowo ubieramy sprzęt nurkowy;
  • wykonujemy kontrolę bezpieczeństwa;
  • będąc w wodzie mamy napełniony jacket, ubraną maskę i oddychamy przez fajkę lub automat;
 2. pod wodą:
  • wykonujemy 5 – cio punktowe zanurzenie bez wizualnego punktu odniesienia;
  • oglądamy miejsce nurkowe;
  • w trakcie nurkowania pamiętamy o:
   • neutralnej pływalności, aby nie dotykać dna, zapięciu sprzętu nurkowego;
   • pozostaniu tak blisko partnera, aby w każdym momencie nurkowania móc nawiązać z nim fizyczny kontakt w ciągu 2 sekund;
   • sprawdzaniu manometru tak często, aby wiedzieć ile mamy powietrza w butli bez sprawdzania manometru, gdy zapyta instruktor;
   • sygnalizowaniu momentu zawracania/wynurzania w oparciu o ilość powietrza ustaloną podczas planowania nurkowania;
  • na koniec nurkowania wykonujemy przystanek bezpieczeństwa oraz 5 – cio punktowe wynurzenie nie przekraczając 18m/min oraz pozostajemy blisko partnera.


Zobacz też

Więcej informacji na stronach PADI:
PADI