Leukocyty

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Leukocyty
czyli białe krwinki są odpowiedzialne za obronę organizmu. We krwi mamy ok. 5000-7000 /mm3. Leukocyty dzielimy na dwie grupy: granulocyty (komórki ziarniste) oraz agranulocyty (komórki limfoidalne). Granulocyty mają w cytoplazmie ziarnistości z substancjami, wchodzącymi w reakcję z barwnikami o różnym pH. Pozwala nam to wyodrębnić trzy typy granulocytów: neutrofile (obojętnochłonne), bazofile (zasadochłonne) i eozynofile (kwasochłonne). Limfocyty również dzielą się na podgrupy: limfocyty B (wydzielające przeciwciała), limfocyty T (cytotoksyczne) oraz limfocyty NK uczestniczące w zwalczaniu komórek nowotworowych. W grupie agranulocytów znajdują się także monocyty, największe z w/w komórek. Monocyty są prekursorami makrofagów posiadających właściwości żerne.
Ilości komórek we krwi: 
neutrofile 50 - 70 % eozynofile 2 - 4 % bazofile 0,5 - 1 % limfocyty 20 - 40 % monocyty 3 - 8 %