Grzałka Michalaka

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Grzałka Michalaka (GM) przeznaczona jest do zabezpieczenia automatów nurkowych przed zjawiskiem "zamarzania" drugiego stopnia podczas nurkowań w zimnych wodach. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie utraty energii przez nurka, które tracone jest na ogrzewanie w płucach powietrza oddechowego. Utrata ciepła jest w przypadku zastosowania GM znacznie zredukowana.

Przy korzystaniu z automatu oddechowego następuje redukcja ciśnienia czynnika oddechowego. Jeśli ciśnienie butli wynosi 200at, po pierwszym stopniu automatu oddechowego zmniejsza się ono do wartości około 10-ciu at nad ciśnienie otoczenia a następnie do ciśnienia otoczenia po drugim stopniu.

Zgodnie z efektem Joula Thompsona przy wartościach ciśnień i temperatur z jakimi mamy do czynienia przy nurkowaniu, spadek temperatury powietrza (przy przemianie adiabatycznej) wynosi około 0,17°C przy redukcji ciśnienia o 1 ata. Oznacza to, że przy redukcji ciśnienia o 190 ata na pierwszym stopniu automatu oddechowego spadek temp może wynieść około 32.3°C. Spadek temperatury na drugim stopniu redukcji gdzie ciśnienie obniża się zwykle o około 10 ata "tylko" 1,7°C. W rzeczywistości przemiana nie jest adiabatyczna i spadki temperatur nie są tak krytyczne. Są tym większe im większy przepływ powietrza przez automat oddechowy. Taka sytuacja (zwiększony przepływ) ma miejsce gdy napełniamy jacket, suchy skafander lub gdy oddychamy w dwie lub więcej osób, nieważne czy wykorzystując dodatkowy drugi stopień (octopus) lub korzystamy z jednego ustnika.

Każde zwiększenie przepływu powietrza z butli obniża temperaturę powietrza opuszczającego pierwszy stopień automatu. Temperatura wody w naszych jeziorach to około 6°C na głębokościach rzędu 20m nawet w trakcie gorącego lata. Powietrze oziębione do kilku, lub kilkunastu stopni poniżej zera (wartość ta jest silnie zależna od ilości przepływającego gazu) poprzez wężyk średniego ciśnienia, dostaje się do drugiego stopnia automatu. Wężyk automatu jest wykonany z gumy (izolator cieplny) powietrze nie jest się w stanie ogrzać od otaczającej wody (woda choć zimna ma temperaturę dodatnią) Atmosfera w puszce drugiego stopnia automatu oddechowego jest wilgotna, zawiera powietrze wydychane z naszych płuc, i zawsze trochę wody. Łącznie są to wystarczające czynniki aby spowodować powstanie lodu w miejscu bardzo na to wrażliwym; pomiędzy gniazdem i grzybkiem zaworu drugiego stopnia. Efektem jest niedomykanie zaworu drugiego stopnia automatu co objawia się początkowo stałym "wydatkiem" drugiego stopnia, przechodzący w gwałtowny, niekontrolowany wypływ powietrza często równy maksymalnemu wydatkowi automatu Jest to równoznaczne z utratą całego zapasu czynnika oddechowego w ciągu minuty, dwóch. Grzałka Michalaka to efektywny wymiennik ciepła w którym opuszczające pierwszy stopień automatu powietrze nagrzewa się do temperatury bliskiej temperaturze otaczającej wody. Dzięki temu powietrze dostające się do drugiego stopnia automatu nie powoduje efektu zamarzania. Drugą zaletą GM jest fakt, że powietrze którym oddycha nurek jest cieplejsze niż w normalnym automacie oddechowym dzięki czemu zwiększa się komfort cieplny nurka i zmniejsza wrażliwość górnych dróg oddechowych na przeziębienie.


Montaż

GM podłączamy pomiędzy wyjściem LP (niskie ciśnienie) pierwszego stopnia automatu oddechowego a wężykiem do drugiego stopnia automatu. Należy pamiętać że pierwszy stopień musi mieć odizolowaną komorę wodną. W przeciwnym wypadku niska temperatura pierwszego stopnia automatu może spowodować pojawienie się lodu w przestrzeni sprężyny ustalającej ciśnienie międzystopniowe pierwszego stopnia i uniemożliwić jej prawidłową pracę, czego efektem będzie najczęściej nadmierny wzrost ciśnienia międzystopniowego i w rezultacie stały wydatek lub "strzelanie" drugiego stopnia. GM chroni tylko jeden drugi stopień automatu oddechowego. Jeśli chcemy chronić oktopus należy zamontować na jego wężyku dodatkową GM.