Dwutlenek węgla

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gęstość 1,98 kg/m3

Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem dobrze rozpuszczalnym w wodzie. W związku z tym, stężenie CO2 w wodzie jest wyższe niż w powietrzu. Do atmosfery dwutlenek węgla trafia przede wszystkim jako produkt procesów oddychania organizmów, a także – oprócz innych zanieczyszczeń powietrza – w efekcie spalania paliw kopalnych. Dwutlenek węgla jest też gazem cieplarnianym, który wpływa na zwiększenie zatrzymywania ciepła przez atmosferę Ziemi, i w konsekwencji na jej ogrzanie. Wielu naukowców uważa, że oceany absorbują większość dwutlenku węgla powstałego przy spalaniu paliw kopalnych, spowalniając tym samym narastanie efektu cieplarnianego. Jednak chociaż morze pozwoliło odsunąć problem w czasie, globalne ocieplenie postępuje i staje się jednym z najpoważniejszych problemów ludzkości.

W stężeniach, w jakich normalnie występuje w atmosferze, dwutlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i nie ma smaku, choć w dużych stężeniach ma kwaśny zapach i smak. Dlatego właśnie napoje gazowane mają charakterystyczny zapach i smak, który zmienia się, gdy gaz się ulotni. Zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla w gazie oddechowym może powodować trudności z oddychaniem i uczucie braku powietrza w trakcie pobytu pod wodą. Podczas nurkowania na zatrzymanym oddechu, zbyt niskie stężenie CO2 wynikające z intensywnej hiperwentylacji przed nurkowaniem może zwiększać ryzyko nagłej utraty przytomności pod wodą.

Retencja CO2 może mieć wpływ zarówno na nasilenie narkozy azotowej jak i niekorzystnie wpływać na proces dekompresji. Retencja CO2 może być spowodowana albo zwiększonymi oporami oddechowymi wywołanymi źle działającym sprzętem nurkowym albo zwiększonymi gęstością mieszanki oddechowej lub złą techniką oddychania.

Ponieważ CO2 w praktyce w całości pochodzi z organizmu a nie z gazu oddechowego a produkcja CO2 przy danym poziomie wysiłku i innych parametrach metabolicznych jest stała, dlatego parcjal CO2 w pęcherzykach płucnych jest niezależny (wprost proporcjonalnie) od ciśnienia otoczenia, składu mieszanki oddechowej, itp. Czyli ciśnienie parcjalne np. azotu w pęcherzyku płucnym rośnie razem ze wzrostem ciśnienia otoczenia a ciśnienie CO2 nie. Jednak niestety w nurkowaniu w praktyce jak i w teorii znane jest pojęcie retencji CO2. Czyli wzrostu prężności CO2 a tym samy wzrostu jego ciśnienia parcjalnego w pęcherzykach płucnych. Jest to związane z wieloma czynnikami wśród których można wymienić wzrost oporów oddechowych na skutek wzrostu wraz z głębokością gęstości mieszanki oddechowej, reakcję naszego systemu oddechowego na zmiany w prężnościach tlenu. Do tego dochodzi zmiana schematu oddechowego związana z oddychaniem przez automat oraz zwiększona odporność (adaptacja) nurków do podwyższonych wartości CO2. To wszystko powoduje, że prężność CO2 może się zmieniać aczkolwiek nie wprost proporcjonalnie do zmian ciśnienia otoczenia ale zmiany prężności CO2 mogą być (są) ze zmianami ciśnienia skorelowane. Można sobie jednak wyobrazić spadek prężności CO2 mimo wzrostu głębokości np. na skutek zmiany (przyśpieszenia) rytmu wentylacji - hiperwentylacja prowadząca do wypłukiwania CO2 z organizmu (hipokapnia). Może nastąpić też wzrost prężności CO2 na skutek zmniejszenia wentylacji. MSC

Sprawdź też Tlenek węgla