Divemaster NAUI

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres szkolenia:

Program ma na celu wyszkolenie doświadczonych i dobrze wyszkolonych Liderów Nurkowych do organizowania i prowadzenia bezpiecznych i atrakcyjnych nurkowań na otwartych wodach dla nurków posiadających uprawnienia.

Warunki uczestnictwa w kursie:

Spełniać wymagania wszystkich kursów liderskich.

Sugerowany minimalny poziom uprawnień to Instruktor Asystent NAUI. Kandydaci nie posiadający tych uprawnień mogą być przyjęci na szkolenie tylko, gdy spełniają następujące wymagania:

Uprawnienia. Jako MSD NAUI i Nurek Ratownik NAUI lub ich odpowiedniki. Nurkowie z dokumentami potwierdzającymi ekwiwalentne doświadczenie i wyszkolenie mogą być zapisani pod warunkiem, że zdadzą egzamin pisemny Mistrza Nurkowego i Nurka Ratownika NAUI uzyskując przynajmniej 75% punktów za każdy.

Doświadczenie. Dokumentacja potwierdzająca doświadczenie nurkowe w ilości przynajmniej 60 zarejestrowanych nurkowań na otwartych wodach. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i działań.

Umiejętności wodne. Umiejętności równoważne umiejętnością Instruktora Asystenta NAUI. Jeżeli kandydat nie posiada jeszcze uprawnień Instruktora Asystenta powinny być ocenione umiejętności ze Standardów Instruktora Asystenta.

Przebieg szkolenia:

Teoretyczne – około 20 godzin.

W wodzie – wymaganych jest 10 godzin.

(Dodatkowo uczniowie mogą oczekiwać spędzenia czasu poza klasą dokonując rozpoznania rejonu nurkowania, przygotowując notatki i ogólnie przygotowując się do działań)

Uprawnienia:

Divemaster NAUI o aktywnym statusie ma kwalifikacje do organizowania i prowadzenia nurkowań dla nurków posiadających uprawnienia, jeżeli działania nurkowe i rejon nurkowania w przybliżeniu odpowiada temu, w których Divemaster był trenowany. Dodatkowy trening, wiedza lub doświadczenie jest wymagane dla Divemasterów, którzy chcieliby organizować wysoce specjalizowane działania takie jak penetracja wraków, jaskiń, nurkowanie pod lodem lub inne nurkowania techniczne lub poznać nowe rejony

Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia Nurkowań Stażowych NAUI (takich jak Nurek Międzynarodowy) i poświadczania odpowiednimi dokumentami i materiałami NAUI

Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do asystowania Aktywnemu Instruktorowi w kursach nurkowych

Jeżeli wszystkie inne wymogi są spełnione Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do uczestnictwa w Kursie Trenerskim Instruktorów NAUI (ITC).

Zobacz też

Więcej informacji na stronach NAUI:
NAUI Polska
NAUI
Kursy

Więcej:

http://naui.pl