Dive Guide SSI

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres szkolenia:

Warunki uczestnictwa w kursie:

Ukończone 18 lat.

Ukończony kurs Advanced Adventurer (lub wyższy) lub posiadać równorzędną licencję uznanej agencji

Zalogowane nie mniej niż 40 nurkowań w wodach otwartych o łącznej liczbie godzin 25 lub więcej.

Mieć ukończone kursy następujących specjalności lub udokumentować doświadczenie, np. okazując minimum 5 nurkowań specjalistycznych w zakresie: Navigation (nawigacja), Night/Limited Visibility Diving (nurkowanie nocne/ z ograniczoną widzialnością), Deep Diving (nurkowanie głębokie) and Search (i poszukiwanie) oraz Recovery (wydobycie). Dokument może być podpisany i opieczętowany przez aktywnego Instruktora SSI.

Posiadać licencję Diver Stress and Rescue lub równorzędną

Przebieg szkolenia:

Uprawnienia:

40 metrów

Po uzyskaniu licencji, Dive Guide może:

Prowadzić wycieczki podwodne dla licencjonowanych nurków.

Nauczać nurkowania w ABC po zaliczeniu odpowiedniego modułu instruktorskiego - Snorkeling Instructor oraz wydawać licencje Snorkel Diver.

Uczestniczyć w kursie SSI Dive Control Specialist po ukończeniu programu Science of Diving.

Dive Guide nie może:

Prowadzić szkoleń SSI dla nielicencjonowanych nurków, jak również nauczać i asystować podczas tego typu szkoleń.

Uczestniczyć w kursie instruktorskim

Zobacz też

Więcej na stronach SSI:

SSI


Źródła:

http://www.divessi.com/