Techniczne stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 77: Linia 77:
 
|-
 
|-
 
|| Uprawnienia   
 
|| Uprawnienia   
|| <65m <br> pPO2 < 1.4
+
|| <65m <br>  
 
|| <60m  trimiksy normooksyczne
 
|| <60m  trimiksy normooksyczne
 
|| <61m  trimiksy normooksyczne  
 
|| <61m  trimiksy normooksyczne  
Linia 95: Linia 95:
 
|-
 
|-
 
|| Uprawnienia   
 
|| Uprawnienia   
|| bez ograniczeń, <br>pPO2<1.4, pPN2<4.0
+
|| bez ograniczeń, <br> pPN2 <4.0
 
|| bez ograniczeń
 
|| bez ograniczeń
 
|| bez ograniczeń
 
|| bez ograniczeń

Wersja z 18:52, 9 lut 2015

Porównanie stopni nurkowych różnych organizacji.

Zestawienie stopni technicznych ze względu na głębokości

Organizacja / Maksymalna głębokość CMAS IANTD NAUI PADI/DSAT SDI/TDI PSAI GUE
40-42[m]
ograniczona dekompresja
Stopień - Advanced Nitrox - TEC 40 - - -
Uprawnienia - <42 [m]
dekompresja <15[min]
jeden gaz dekompresyjny
pPO2 <1.5
- <40 [m]
dekompresja konserwatywna <10[min]
gaz dekompresyjny EAN50
- - -
40-45[m] Stopień Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy(PN2) (w połączeniu z P2/**) - Technical Decompression Diver
Helitrox Diver (*)
TEC 45 Decompression Procedures Diver
Helitrox Diver (*)
- -
Uprawnienia 40[m]dowolne mieszanki nitroksowe,
dekompresja bez limitu
- 40[m]
dowolne mieszanki nitroksowe,
dekompresja bez limitu
45[m]
jeden gaz dekompresyjny do 100% tlenu,
dekompresja bez limitu
45[m]
dowolne mieszanki nitroksowe,
dekompresja bez limitu
- -
50-55[m] Stopień Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2) (w połączeniu z P3/***) Technical Diver - TEC 50 Extended Diver TDI Technical Diver Level 1 (*)
Technical Diver Level 1+(*)
Uprawnienia 50[m]
dowolne mieszanki nitroksowe
dekompresja bez limitu
54[m]
dowolne mieszanki nitroksowe
dekompresja bez limitu
- 50[m]
dowolne mieszanki nitroksowe
dekompresja bez limitu
55[m]
dowolne mieszanki nitroksowe
dekompresja bez limitu
51[m]
54[m] dla T1+
dekompresja <30[min]
<45[min] dla T1+
jeden gaz dekompresyjny
60-65[m] Stopień Płetwonurek trimiksowy PT1 (*) Normoxic Trimix Diver (*) Trimix Diver (*) TEC Trimix 65 (*) Trimix Diver TDI (*) Trimix Diver LEVEL I (*)
Uprawnienia <65m
<60m trimiksy normooksyczne <61m trimiksy normooksyczne <65m
trimiksy o zawartość tlenu min 18%
<60m
trimiksy o zawartość tlenu min 18%
<60m
trimiksy o zawartość tlenu min 18%
-
+90[m] Stopień Zaawansowany płetwonurek trimiksowy PT2 (*) Trimix Diver IANTD (*) Extreme Exposure Diver (*) TEC Trimix DSAT (*) Advanced Trimix Diver TDI (*) Trimix Diver LEVEL III (*) Technical Diver Level 2+ (*)
Uprawnienia bez ograniczeń,
pPN2 <4.0
bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń 100m 90m
Organizacja / opis stopnia CMAS IANTD NAUI PADI/DSAT SDI/TDI PSAI GUE

(*) - stopnie uprawniające do użycia mieszanek oddechowych zawierających hel

Zestawienia szczegółowe stopni technicznych

Nurkowania nitroksowe

Organizacja / opis stopnia CMAS IANTD NAUI PADI/DSAT SDI/TDI
Szkolenie wstepne Stopień Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB) - Introduction to Technical Diving - Advanced Nitrox
Minimalny wiek 14 lat - 18 lat - 15 lat
Wymagania wstępne P1/*
>10 zalogowanych nurkowań
- Scuba Diver + EANx Diver,
>25 zalogowanych nurkowań w tym 15 z użyciem nitrosu.
- OWD + Nitrox Diver,
>25 zalogowanych nurkowań
Ilość nurkowań na kursie 3 - 4 - 4
Uprawnienia wstęp do innych stopni - wstęp do innych stopni - nurkowania bez dekompresyjne z jednym gazem do 100% tlenu
Podstawowy Stopień - Advanced Nitrox - TEC 40 -
Minimalny wiek - 15 lat - 18 lat -
Wymagania wstępne - - Advanced Open Water Diver + Nitrox Diver,
>30 zalogowanych nurkowań w tym 10 z użyciem nitrosu 10 głębiej niż 18metrów.
-
Ilość nurkowań na kursie - 4 - 6 -
Uprawnienia - 42 metry,
dekompresja <15min,
jeden gaz dekompresyjny
ppO2 < 1.5
- 40 metrów,
dekompresja konserwatywna < 10min,
gaz dekompresyjny EAN50
-
Zaawansowany Stopień Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy(PN2) (w połączeniu z P2/**) - Technical Decompression Diver TEC 45 Decompression Procedures Diver
Minimalny wiek 16 lat - 18 lat 18 lat 18 lat
Wymagania wstępne P2/** + spec. nitroks
25 nurkowań po P2/** w tym 5 z użyciem nitrosu.
- Master Scuba Diver NAUI + Introduction to Technical Diving NAUI lub porównywalne*,
50 nurkowań w tym 15 z użyciem nitrosu.
TEC 40
50 nurkowań
Advanced Nitrox
Ilość nurkowań na kursie - 4 4
Uprawnienia 40 metrów z użyciem dowolnych mieszanek nitroksowych,
bez limitu czasu dekompresji
- 40 metrów
z użyciem dowolnych mieszanek nitroksowych,
bez limitu czasu dekompresji
45 metrów
jeden gaz dekompresyjny do 100% tlenu,
bez limitu czasu dekompresji
45 metrów z użyciem dowolnych mieszanek nitroksowych,
bez limitu czasu dekompresji
Wyższy Stopień Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2) (w połączeniu z P3/***) Technical Diver - TEC 50 100 nurkowań Extended Diver TDI
Minimalny wiek 16 lat 18 lat - 18 lat 18 lat
Wymagania wstępne P2/** + spec. nitroks
25 nurkowań po P2/** w tym 5 z użyciem nitrosu.
- TEC 45 Decompression Procedures Diver
Ilość nurkowań na kursie nurkowań 6 - 4 4
Uprawnienia 50 metrów
dowolne mieszanki nitroksowe,
bez limitu czasu dekompresji
54 metrów
dowolne mieszanki nitroksowe,
bez limitu czasu dekompresji
- 50 metrów
dowolne mieszanki nitroksowe,
bez limitu czasu dekompresji
55 metrów
dowolne mieszanki nitroksowe,
bez limitu czasu dekompresji
Organizacja / opis stopnia CMAS IANTD NAUI PADI/DSAT SDI/TDI

W kontekście powyższych stopni należy wspomnieć o stopniach technicznych GUE. Z uwagi na wymóg redukcji narkotycznego działania azotu stawiany przez tą organizacje nurkowania na głębokości dostępne dla stopni nitroksowych innych organizacji wymagają stosowania trimixu i z tego powodu zostały rozpisane w dalszej części.

Nurkowania trymiksowe

Mieszaniny hiperoksyczne - Helitrox

Mieszaniny helowe hiperoksyczne umożliwiają nurkowania na podobne głębokości co nurkowania nitroksowe. Z tego powodu uprawnienia jak i wymagania dotyczące szkolenia w tym zakresie są podobne do wymagań i uprawnień zaawansowanych technicznych stopni nitroksowych.

Organizacja / opis stopnia NAUI SDI/TDI
Helitrox Stopień Helitrox Diver Helitrox Diver
Minimalny wiek 18 18
Wymagania wstępne Technical Decompression Diver,
>50 nurkowań,
>15 z użyciem nitrkosu
Advanced Nitrox TDI oraz Advanced Diver SDI ze specjalizacją głeboką lub Intro to Tech TDI,
>50 nurkowań,
Ilość nurkowań na kursie 4 w tym 2 głebiej niz 30m
Uprawnienia do 46m,
mieszaniny do 17% helu i nie mniej niz 26% tlenu
do 45m,
mieszaniny do 20% helu i nie mniej niz 21% tlenu
Organizacja / opis stopnia NAUI SDI/TDI

Mieszaniny normoksyczne z ograniczoną dekompresją

Stopień T1 oraz T1+ uprawniają co prawda do użycia mieszanek helowych ale jednocześnie limitują głębokość do 51/54m oraz ograniczają liczbę gazów dekompresyjnych do jednego. Z uwagi na te dwa ograniczenia stopnie te w większym stopniu przypominają wyższe stopnie techniczne nitroksowe innych organizacji niż inne trimisowe stopnie techniczne w innych organizacjach. Z tego powodu zostały wyodrębnione z głównej tabli stopni trimiksowych.

Organizacja / opis stopnia GUE
Mieszaniny normoksyczne
GUE
Stopień Technical Diver Level 1/Technical Diver Level 1+
Minimalny wiek 18
Wymagania wstępne GUE Fundamentals “Technical” (T1+ minimum T1)
>100 zalogowanych nurkowań (T1+ >25 po T1)
niepalący
Ilość nurkowań na kursie 9 (T1+ dodatowe 2)
Uprawnienia 51 (T1+ 54) metrów
dekompresja <30 (T1+ <45 min),
jeden gaz dekompresyjny
Organizacja / opis stopnia GUE

Zestawienie typowych stopni trymiksowych

Organizacja / opis stopnia CMAS IANTD NAUI PADI/DSAT SDI/TDI PSAI GUE
Mieszaniny normoksyczne Stopień Płetwonurek trimiksowy PT1 Normoxic Trimix Diver Trimix Diver TEC Trimix 65 Trimix Diver TDI Trimix Diver LEVEL I
Minimalny wiek 18 18 18 18 18 18 -
Wymagania wstępne PN2,
>70 nurkowań po P2/**,
w tym min 25 dekompresyjnych
Advanced Nitrox
lub wystarczające kwalifikacje
>100 nurkowań w tym 30 >27m
Technical Decompression Diver
>100 nurkowań w tym >20 dekompresyjnych
TEC 50 DSAT,
>150 nurkowań
Extended Range TDI,
>100 nurkowań
Extended Range Nitrox Diver PSAI,
>100 nurkowań
-
Ilość nurkowań na kursie 6, min 300min 6 [4 < 39m min 220 min + 2 trimiksowe 39-60m]
jeśli posiada się certyfikat IANTD Technical Diver lub Cave Diver lub Wreck Diver 2+2 nurkowania
6 6 4 czas denny >100min 4 -
Uprawnienia <65m
pPO2 < 1.4
<60m <61m <65m
minimalna zawartość tlenu 18%
<60m
minimalna zawartość tlenu 18%
<60m
minimalna zawartość tlenu 18%
-
Poziom zaawansowany Stopień - - - - - Trimix Diver LEVEL II Technical Diver Level 2
Minimalny wiek - - - - - 18 18
Wymagania wstępne - - - - - Trimix Diver LEVEL I
125 nurowań
T1,
25 nurkowań po T1,
>50 z twinsetem, >25 ze stagem
Ilość nurkowań na kursie - - - - - 2 nurkowania trimixowe -
Uprawnienia - - - - - <75m <75m
"Full Trimix" Stopień Zaawansowany płetwonurek trimiksowy PT2 Trimix Diver IANTD Extreme Exposure Diver TEC Trimix 65 DSAT Advanced Trimix Diver TDI Trimix Diver LEVEL III Technical Diver Level 2+
Minimalny wiek 18 lat 18 lat 18 lat 18 lat 18 lat 18 lat 18 lat
Wymagania wstępne PT1,
>20 nurkowań trimixowych
Normoxic Trimix Diver IANTD lub Technical Diver IANTD/Technical Cave Diver/Technical Wreck Diver
200 nurkowań, w tym 25 >42m
Trimix Diver,
200 nurkowań trimixowych
TRIMIX 65 (TEC 50 DSAT) Trimix Diver TDI (Extended Range Diver TDI) Trimix Diver LEVEL II Technical Diver Level 2
Ilość nurkowań na kursie 4 nurkowania, >250min 5 [4 < 39m + 1 trimiksowe 60-100m] (7 i >420min dla Technical) - 4 (8 dla TEC 50) 4 z czasem dennm >100min (8 dla Extended Range) 2 -
Uprawnienia bez ograniczeń,
pPO2<1.4, pPN2<4.0
bez ograniczeń bez ograniczeń bez ograniczeń 100m 90m
Rozszeżone Stopień - Expedition Trimix Diver - - - Technical Diver Level 3
Minimalny wiek - 21 - - - - 21
Wymagania wstępne Trimix Diver , >100 nurkowań trimiksowych - Technical Diver Level 2 + Cave Diver Level 2 + Documentation Diver + DPV,
>75 nurkowań po T2
Ilość nurkowań na kursie - 4 (1 nurkowanie 45-60m, 3 nurkowania 66-120m co najmniej jedno >100m >300min na trimiksie) - - - - 8 nurkowań
Uprawnienia przygotowanie do nurkowań >120m -
Organizacja / opis stopnia CMAS IANTD NAUI PADI/DSAT SDI/TDI PSAI GUE