Rescue Diver PADI: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Zobacz też)
 
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 +
 +
== Zakres szkolenia: ==
 +
 +
Choć jest to jeden z najbardziej istotnych kursów i dużo nurków go poleca to jednocześnie sporo nurków nie posiada takich uprawnień. Jak chcesz pomagać zrób Rescue :-)
 +
Szkolenia od [[Open Water Diver PADI|OWD]] do PADI Rescue Diver uważane za zasadnicze dla [[nurkowanie rekreacyjne|nurków rekreacyjnych]].
 
Kurs ten poszerza opanowane na wcześniejszych szkoleniach umiejętności pomocy samemu sobie i zapobiegania wypadkom oraz rozwija dodatkowe umiejętności ratownicze i postępowania w razie wypadku. Ćwiczysz symulowane akcje ratunkowe dla różnych scenariuszy wypadków, ucząc się, jak zastosować podstawowe umiejętności do swoich indywidualnych możliwości, sił i ograniczeń.
 
Kurs ten poszerza opanowane na wcześniejszych szkoleniach umiejętności pomocy samemu sobie i zapobiegania wypadkom oraz rozwija dodatkowe umiejętności ratownicze i postępowania w razie wypadku. Ćwiczysz symulowane akcje ratunkowe dla różnych scenariuszy wypadków, ucząc się, jak zastosować podstawowe umiejętności do swoich indywidualnych możliwości, sił i ograniczeń.
  
Wymaganie wstępne do Rescue PADI:
+
==Warunki uczestnictwa w kursie: ==
  
12 lat
+
* Ukończone 12 lat;
 +
* Certyfikat PADI (Junior)AOWD lub(Junior)Adventure Diver z zaliczonym nurkowaniem - podwodna nawigacja(równoważny certyfikat innej organizacji minimum 20 nurkowań);
 +
* Ukończony Kurs EFR w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub ukończenie kursu EFR równolegle z kursem Rescue;
 +
* Nurkowie ze stopniem OWD mogą wziąć udział w szkoleniu teoretycznym i ćwiczeniach ratowniczych odbywających się na wodach basenopodobnych;
 +
*Wypełnienie zwolnienia z odpowiedzialności;
 +
*Wypełnienie oświadczenia o zrozumieniu standardów;
 +
*Wypełnienie oświadczenia medycznego;
 +
*Wymagane jest obejrzenie filmu PADI Rescue Diver;
 +
*Wymagane jest posiadanie podręcznika PADI Rescue Diver;
 +
*Tabliczki postępowania w nagłym wypadku nurkowym;
 +
*Log – Book;
  
Kurs EFR
+
== Przebieg szkolenia: ==
  
OWD aby zacząć szkolenie
+
Ćwiczenie umiejętności i scenariuszy powinno być rozłożone co najmniej na dwa dni.
  
AOWD lub Adventure z nawigacją aby zaliczyć szkolenie scenariuszami na wodach otwartych
+
Kurs obejmuje:
 +
* zajęcia teoretyczne;
 +
* 10 ćwiczeń ratowniczych - obejmują one procedury związane z autoratownictwem oraz procedury pomocy innemu nurkowi;
 +
* 2 scenariusze ratownicze - symulowana akcja ratownicza opierająca się na umiejętnościach zdobytych podczas ćwiczeń ratowniczych oraz wiedzy teoretycznej.
  
 +
== Uprawnienia: ==
  
Choć jest to jeden z najbardziej istotnych kursów i dużo nurków go poleca to jednocześnie sporo nurków nie posiada takich uprawnień. Jak chcesz pomagać zrób Rescue :-)
+
Po ukończonym kursie nurek otrzymuje certyfikat Rescue Diver świadczącym o wysokich umiejętnościach nurkowych jak i umiejętnościach ratowniczych.
Szkolenia od [[Open Water Diver PADI|OWD]] do PADI Rescue Diver uważane za zasadnicze dla [[nurkowanie rekreacyjne|nurków rekreacyjnych]].
+
 
 +
Ukończenie kursu Rescue jest niezbędne do kontynuacji edukacji, a tym samym podjęcia pierwszego kroku do zostania profesjonalnym nurkiem PADI - Divemasterem.
 +
 
 +
Możemy również starać się o najwyższy rekreacyjny stopień nurkowy PADI Master Scuba Diver (PADI MSD).
 +
 
 +
== Standardy: ==
 +
==='''Wymagania do uzyskania certyfikatu'''===
 +
#'''''zaliczenie sesji teoretycznej, na którą składają się:'''''
 +
#*praca własna z książką, wypełnienie sprawdzianów wiedzy na końcu każdego rozdziału;
 +
#*omówienie sprawdzianów wiedzy z instruktorem;
 +
#*egzamin z teorii;
 +
#'''''zaliczenie sesji praktycznej, na którą składają się:'''''
 +
#*poprawna demonstracja umiejętności związanych z autoratownictwem (wody basenopodobne lub otwarte);
 +
#*poprawna demonstracja umiejętności zawartych w 10 ćwiczeniach ratowniczych (wody otwarte);
 +
#*wzięcie udziału w 2 scenariuszach ratowniczych (wody otwarte);
 +
#*przygotowanie planu akcji ratunkowej dla wyznaczonego miejsca nurkowego;
 +
 
 +
==='''Wymagane umiejętności do zaliczenia z ćwiczeń ratowniczych:'''===
 +
 
 +
#'''''autoratownictwo:'''''
 +
#*usuwanie skurczu;
 +
#*ustalenie dodatniej pływalności na powierzchni napełniając BCD 2 metodami;
 +
#*kontrola dróg oddechowych;
 +
#*umiejętność korzystania z alternatywnego źródła powietrza partnera;
 +
#*opanowanie zawrotów głowy i odzyskanie orientacji w przestrzeni;
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - zmęczony nurek - poprawna procedura pomocy zmęczonemu nurkowi na powierzchni:'''''
 +
#*odpowiednie podejście (twoje niezbędne wyposażenie w sprzęt, odpowiedni sposób płynięcia);
 +
#*ocena sytuacji i nurka;
 +
#*nawiązanie kontaktu z nurkiem poprzez kontakt werbalny i fizyczny;
 +
#*uspokojenie nurka poprzez utrzymanie kontaktu wzrokowego oraz spokojną rozmowę;
 +
#*pomoc w odzyskaniu siły, zastosowanie technik holowania;
 +
#*pomoc w zdjęciu sprzętu przed wyjściem na brzeg;
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - spanikowany nurek - poprawna procedura pomocy spanikowanemu nurkowi na powierzchni:'''''
 +
#*podejście i ocena sytuacji - wybór sposobu pomocy nurkowi;
 +
#*nawiązanie kontaktu z nurkiem poprzez kontakt werbalny i fizyczny;
 +
#*uwolnienie się od nurka - dwoma sposobami: zanurzenie się pod wodą lub napełnienie swojego i nurka BCD;
 +
#*podejście z szybkim odwrotem, uniknięcie bezpośredniego kontaktu ze spanikowanym nurkiem.
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - pomoc z brzegu, łodzi lub pomostu - poprawne procedury pomocy reagującemu nurkowi z problemami:'''''
 +
#*pomoc nie wymagająca wejścia do wody - czyli podanie dłuższego przedmiotu lub rzucenie liny i przyciągnięcie nurka;
 +
#*wejście do wody - przygotowanie i zabranie odpowiedniego sprzętu, utrzymanie kontaktu wzrokowego z nurkiem;
 +
#*holowanie w sprzęcie i bez, wykorzystując następujące metody: pod ramię, za zawór oraz pchanie przed sobą;
 +
#*wyjście na brzeg - zastosowanie różnych technik pomocy: zdjęcie sprzętu, trzymanie pod ramię, objęcie w pasie, podtrzymywanie za butlę.
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - nurek z problemami pod wodą:'''''
 +
#*rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania przemęczonego nurka - zatrzymanie, nawiązanie kontaktu fizycznego i uspokojenie nurka;
 +
#*rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania spanikowanego nurka wykonującego niekontrolowanie wynurzenie - nawiązanie kontaktu fizycznego, spowolnienie oraz kontrola wynurzenia;
 +
#*rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania nurka pokazującego brak powietrza - dzielenie się powietrzem za pomocą alternatywnego źródła powietrza i kontrolowane wynurzenie na powierzchnię;
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - zaginiony nurek:'''''
 +
#*odnalezienie zaginionego nurka wykorzystując odpowiedni schemat poszukiwawczy. (Ćwiczenie wykonywane jest podczas jednego ze scenariuszy.)
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - wydobycie niereagującego nurka na powierzchnię:'''''
 +
#*wynurzenie na powierzchnię wykorzystując dodatnią pływalność - za pomocą swojego inflatora jak i wydobywanego nurka kontrolujemy prędkość wynurzania;
 +
#*wydobycie na powierzchnię niereagującego nurka - ocena sytuacji, utrzymanie automatu w ustach wydobywanego nurka, prawidłowe ułożenie głowy aby udrożnić drogi oddechowe podczas wynurzania, kontrolowanie prędkość wynurzania, na powierzchni ułożenie niereagującego twarzą do góry, ustalenie dodatniej pływalności i wezwanie pomocy.
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - niereagujący nurek na powierzchni:'''''
 +
#*nawiązanie kontaktu i sprawdzenie czynności oddechowej na którą składa się:
 +
#**odwrócenie nurka twarzą do góry;
 +
#**dodatnia pływalność;
 +
#**wezwanie pomocy;
 +
#**zdjęcie maski;
 +
#**wyjęcie automatu z ust;
 +
#**udrożnienie dróg oddechowych;
 +
#**sprawdzenie czynności oddechowej u poszkodowanego;
 +
#*wykonanie sztucznego oddychania w wodzie:
 +
#**z pomocą maseczki;
 +
#**metodą usta - usta;
 +
#**kontrola dróg oddechowych;
 +
#*podczas prowadzenia sztucznego oddychania jednocześnie holujemy i zdejmujemy sprzęt poszkodowanemu i sobie;
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - wyjście z niereagującym nurkiem z wody:'''''
 +
#*wyciągnięcie oddychającego, niereagującego nurka:
 +
#**techniki wyciągnięcia poszkodowanego gdy jesteśmy sami:
 +
#::::- wyciąganie uchwytem pod pachy;
 +
#::::- chwyt strażacki;
 +
#::::- chwyt biodrowy;
 +
#::::- chwyt z wyciąganiem poszkodowanego na plecach;
 +
#:::*techniki wyciągnięcia poszkodowanego gdy mamy do pomocy jeszcze jedną osobę:
 +
#::::- standardowe wyjście ratownicze;
 +
#::::- wnoszenie po drabince;
 +
#::*wyciągnięcie nieoddychającego nurka:
 +
#::::- techniki wyciągania nurka nieoddychającego jest taka sama jak oddychającego;
 +
#::::- priorytetem jest nieprzerwane prowadzenie sztucznego oddychania.
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - pierwsza pomoc w urazach ciśnieniowych i podawanie tlenu:'''''
 +
#*podanie tlenu oddychającemu i niereagującemu nurkowi. W zależności od stanu nurka wybieramy odpowiedni sposób podania tlenu, monitorujemy stan poszkodowanego oraz kontrolujemy ilość tlenu w butli.
 +
#*podanie tlenu nieoddychającemu nurkowi. Zastosowanie maseczki resuscytacyjnej podłączonej do stałego przepływu oraz rozpoczęcie resuscytacji.
 +
#'''''ćwiczenie ratownicze - pomoc z brzegu/łodzi: niereagującemu (nieoddychającemu) nurkowi na powierzchni.'''''
 +
#*przeprowadzenie sztucznego oddychania w wodzie;
 +
#*rozebranie poszkodowanego i wyjście z nim na brzeg;
 +
#*wykonanie resuscytacji (CPR);
 +
#'''''scenariusz ratowniczy - niereagujący nurek pod wodą - szukanie i odnalezienie zaginionego nurka.'''''
 +
#*zadawanie pytań partnerowi zaginionego nurka i wyciąganie wniosków z otrzymanych informacji;
 +
#*zorganizowanie akcji poszukiwawczej;
 +
#*poszukiwanie i wydobycie zaginionego nurka
 +
#*wydobycie na powierzchnię nurka wykonując kontrolowane wynurzenie z dodatnią pływalnością;
 +
#'''''scenariusz ratowniczy - niereagujący nurek na powierzchni.'''''
 +
#*odpowiednio zareagować na niereagującego nie oddychającego nurka na powierzchni wody;
 +
#*ocena sytuacji, holowanie, sztuczne oddychanie w wodzie rozebranie ze sprzętu siebie oraz nurka poszkodowanego, wyjście z wody i wykonanie resuscytacji (CPR)
  
 
== Zobacz też ==
 
== Zobacz też ==
 
{{Szablon:StopniePADI}}
 
{{Szablon:StopniePADI}}
  
[[Kategoria:Nurkowanie]]
+
[[Kategoria:Szkolenia]]
 
[[Kategoria:Nurkowanie rekreacyjne]]
 
[[Kategoria:Nurkowanie rekreacyjne]]
 
[[Kategoria:Stopnie nurkowe]]
 
[[Kategoria:Stopnie nurkowe]]

Aktualna wersja na dzień 11:56, 23 lis 2015

Zakres szkolenia:

Choć jest to jeden z najbardziej istotnych kursów i dużo nurków go poleca to jednocześnie sporo nurków nie posiada takich uprawnień. Jak chcesz pomagać zrób Rescue :-) Szkolenia od OWD do PADI Rescue Diver uważane za zasadnicze dla nurków rekreacyjnych. Kurs ten poszerza opanowane na wcześniejszych szkoleniach umiejętności pomocy samemu sobie i zapobiegania wypadkom oraz rozwija dodatkowe umiejętności ratownicze i postępowania w razie wypadku. Ćwiczysz symulowane akcje ratunkowe dla różnych scenariuszy wypadków, ucząc się, jak zastosować podstawowe umiejętności do swoich indywidualnych możliwości, sił i ograniczeń.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 12 lat;
 • Certyfikat PADI (Junior)AOWD lub(Junior)Adventure Diver z zaliczonym nurkowaniem - podwodna nawigacja(równoważny certyfikat innej organizacji minimum 20 nurkowań);
 • Ukończony Kurs EFR w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub ukończenie kursu EFR równolegle z kursem Rescue;
 • Nurkowie ze stopniem OWD mogą wziąć udział w szkoleniu teoretycznym i ćwiczeniach ratowniczych odbywających się na wodach basenopodobnych;
 • Wypełnienie zwolnienia z odpowiedzialności;
 • Wypełnienie oświadczenia o zrozumieniu standardów;
 • Wypełnienie oświadczenia medycznego;
 • Wymagane jest obejrzenie filmu PADI Rescue Diver;
 • Wymagane jest posiadanie podręcznika PADI Rescue Diver;
 • Tabliczki postępowania w nagłym wypadku nurkowym;
 • Log – Book;

Przebieg szkolenia:

Ćwiczenie umiejętności i scenariuszy powinno być rozłożone co najmniej na dwa dni.

Kurs obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne;
 • 10 ćwiczeń ratowniczych - obejmują one procedury związane z autoratownictwem oraz procedury pomocy innemu nurkowi;
 • 2 scenariusze ratownicze - symulowana akcja ratownicza opierająca się na umiejętnościach zdobytych podczas ćwiczeń ratowniczych oraz wiedzy teoretycznej.

Uprawnienia:

Po ukończonym kursie nurek otrzymuje certyfikat Rescue Diver świadczącym o wysokich umiejętnościach nurkowych jak i umiejętnościach ratowniczych.

Ukończenie kursu Rescue jest niezbędne do kontynuacji edukacji, a tym samym podjęcia pierwszego kroku do zostania profesjonalnym nurkiem PADI - Divemasterem.

Możemy również starać się o najwyższy rekreacyjny stopień nurkowy PADI Master Scuba Diver (PADI MSD).

Standardy:

Wymagania do uzyskania certyfikatu

 1. zaliczenie sesji teoretycznej, na którą składają się:
  • praca własna z książką, wypełnienie sprawdzianów wiedzy na końcu każdego rozdziału;
  • omówienie sprawdzianów wiedzy z instruktorem;
  • egzamin z teorii;
 2. zaliczenie sesji praktycznej, na którą składają się:
  • poprawna demonstracja umiejętności związanych z autoratownictwem (wody basenopodobne lub otwarte);
  • poprawna demonstracja umiejętności zawartych w 10 ćwiczeniach ratowniczych (wody otwarte);
  • wzięcie udziału w 2 scenariuszach ratowniczych (wody otwarte);
  • przygotowanie planu akcji ratunkowej dla wyznaczonego miejsca nurkowego;

Wymagane umiejętności do zaliczenia z ćwiczeń ratowniczych:

 1. autoratownictwo:
  • usuwanie skurczu;
  • ustalenie dodatniej pływalności na powierzchni napełniając BCD 2 metodami;
  • kontrola dróg oddechowych;
  • umiejętność korzystania z alternatywnego źródła powietrza partnera;
  • opanowanie zawrotów głowy i odzyskanie orientacji w przestrzeni;
 2. ćwiczenie ratownicze - zmęczony nurek - poprawna procedura pomocy zmęczonemu nurkowi na powierzchni:
  • odpowiednie podejście (twoje niezbędne wyposażenie w sprzęt, odpowiedni sposób płynięcia);
  • ocena sytuacji i nurka;
  • nawiązanie kontaktu z nurkiem poprzez kontakt werbalny i fizyczny;
  • uspokojenie nurka poprzez utrzymanie kontaktu wzrokowego oraz spokojną rozmowę;
  • pomoc w odzyskaniu siły, zastosowanie technik holowania;
  • pomoc w zdjęciu sprzętu przed wyjściem na brzeg;
 3. ćwiczenie ratownicze - spanikowany nurek - poprawna procedura pomocy spanikowanemu nurkowi na powierzchni:
  • podejście i ocena sytuacji - wybór sposobu pomocy nurkowi;
  • nawiązanie kontaktu z nurkiem poprzez kontakt werbalny i fizyczny;
  • uwolnienie się od nurka - dwoma sposobami: zanurzenie się pod wodą lub napełnienie swojego i nurka BCD;
  • podejście z szybkim odwrotem, uniknięcie bezpośredniego kontaktu ze spanikowanym nurkiem.
 4. ćwiczenie ratownicze - pomoc z brzegu, łodzi lub pomostu - poprawne procedury pomocy reagującemu nurkowi z problemami:
  • pomoc nie wymagająca wejścia do wody - czyli podanie dłuższego przedmiotu lub rzucenie liny i przyciągnięcie nurka;
  • wejście do wody - przygotowanie i zabranie odpowiedniego sprzętu, utrzymanie kontaktu wzrokowego z nurkiem;
  • holowanie w sprzęcie i bez, wykorzystując następujące metody: pod ramię, za zawór oraz pchanie przed sobą;
  • wyjście na brzeg - zastosowanie różnych technik pomocy: zdjęcie sprzętu, trzymanie pod ramię, objęcie w pasie, podtrzymywanie za butlę.
 5. ćwiczenie ratownicze - nurek z problemami pod wodą:
  • rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania przemęczonego nurka - zatrzymanie, nawiązanie kontaktu fizycznego i uspokojenie nurka;
  • rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania spanikowanego nurka wykonującego niekontrolowanie wynurzenie - nawiązanie kontaktu fizycznego, spowolnienie oraz kontrola wynurzenia;
  • rozpoznanie i zareagowanie w sytuacji napotkania nurka pokazującego brak powietrza - dzielenie się powietrzem za pomocą alternatywnego źródła powietrza i kontrolowane wynurzenie na powierzchnię;
 6. ćwiczenie ratownicze - zaginiony nurek:
  • odnalezienie zaginionego nurka wykorzystując odpowiedni schemat poszukiwawczy. (Ćwiczenie wykonywane jest podczas jednego ze scenariuszy.)
 7. ćwiczenie ratownicze - wydobycie niereagującego nurka na powierzchnię:
  • wynurzenie na powierzchnię wykorzystując dodatnią pływalność - za pomocą swojego inflatora jak i wydobywanego nurka kontrolujemy prędkość wynurzania;
  • wydobycie na powierzchnię niereagującego nurka - ocena sytuacji, utrzymanie automatu w ustach wydobywanego nurka, prawidłowe ułożenie głowy aby udrożnić drogi oddechowe podczas wynurzania, kontrolowanie prędkość wynurzania, na powierzchni ułożenie niereagującego twarzą do góry, ustalenie dodatniej pływalności i wezwanie pomocy.
 8. ćwiczenie ratownicze - niereagujący nurek na powierzchni:
  • nawiązanie kontaktu i sprawdzenie czynności oddechowej na którą składa się:
   • odwrócenie nurka twarzą do góry;
   • dodatnia pływalność;
   • wezwanie pomocy;
   • zdjęcie maski;
   • wyjęcie automatu z ust;
   • udrożnienie dróg oddechowych;
   • sprawdzenie czynności oddechowej u poszkodowanego;
  • wykonanie sztucznego oddychania w wodzie:
   • z pomocą maseczki;
   • metodą usta - usta;
   • kontrola dróg oddechowych;
  • podczas prowadzenia sztucznego oddychania jednocześnie holujemy i zdejmujemy sprzęt poszkodowanemu i sobie;
 9. ćwiczenie ratownicze - wyjście z niereagującym nurkiem z wody:
  • wyciągnięcie oddychającego, niereagującego nurka:
   • techniki wyciągnięcia poszkodowanego gdy jesteśmy sami:
  - wyciąganie uchwytem pod pachy;
  - chwyt strażacki;
  - chwyt biodrowy;
  - chwyt z wyciąganiem poszkodowanego na plecach;
  • techniki wyciągnięcia poszkodowanego gdy mamy do pomocy jeszcze jedną osobę:
  - standardowe wyjście ratownicze;
  - wnoszenie po drabince;
  • wyciągnięcie nieoddychającego nurka:
  - techniki wyciągania nurka nieoddychającego jest taka sama jak oddychającego;
  - priorytetem jest nieprzerwane prowadzenie sztucznego oddychania.
 10. ćwiczenie ratownicze - pierwsza pomoc w urazach ciśnieniowych i podawanie tlenu:
  • podanie tlenu oddychającemu i niereagującemu nurkowi. W zależności od stanu nurka wybieramy odpowiedni sposób podania tlenu, monitorujemy stan poszkodowanego oraz kontrolujemy ilość tlenu w butli.
  • podanie tlenu nieoddychającemu nurkowi. Zastosowanie maseczki resuscytacyjnej podłączonej do stałego przepływu oraz rozpoczęcie resuscytacji.
 11. ćwiczenie ratownicze - pomoc z brzegu/łodzi: niereagującemu (nieoddychającemu) nurkowi na powierzchni.
  • przeprowadzenie sztucznego oddychania w wodzie;
  • rozebranie poszkodowanego i wyjście z nim na brzeg;
  • wykonanie resuscytacji (CPR);
 12. scenariusz ratowniczy - niereagujący nurek pod wodą - szukanie i odnalezienie zaginionego nurka.
  • zadawanie pytań partnerowi zaginionego nurka i wyciąganie wniosków z otrzymanych informacji;
  • zorganizowanie akcji poszukiwawczej;
  • poszukiwanie i wydobycie zaginionego nurka
  • wydobycie na powierzchnię nurka wykonując kontrolowane wynurzenie z dodatnią pływalnością;
 13. scenariusz ratowniczy - niereagujący nurek na powierzchni.
  • odpowiednio zareagować na niereagującego nie oddychającego nurka na powierzchni wody;
  • ocena sytuacji, holowanie, sztuczne oddychanie w wodzie rozebranie ze sprzętu siebie oraz nurka poszkodowanego, wyjście z wody i wykonanie resuscytacji (CPR)

Zobacz też

Więcej informacji na stronach PADI:
PADI