Hydra

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hydra - projekt francuskiej firmy COMEX mający na celu wykonanie ekstremalnie głębokich nurkowań saturowanych w komorach dekompresyjnych. Projekt miał na celu sprawdzenie możliwości użycia mieszanek wodorowych w głębokich nurkowaniach, sprawdzenie zmian zachodzących w ludzkim organizmie na dużych głębokościach oraz możliwości wykonywania prac na głębokościach większych niż 400m. Projekt był podzielony na wiele etapów i odbywał się w latach 1968 (Hydra 1) - 1992 (Hydra 10). W projekcie współuczestniczyły również działy badawcze marynarki USA (NMRI), Szwecji(NMD), Francji(CERB, CEPISMER, GISMER, CERTSM) oraz Francuski instytut badawczy Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Mieszanki wodorowe - Hydreliox i Hydrox

Projekt wykazałmożliwość pracy nurków na głębokościach 300-650m, oraz możliwości adaptacji ludzkiego organizmu do głębokości rzędu 650m.
Dzięki zastosowaniu mieszanek wodorowych głębokości 650m nie zaobserwowano u nurków objawów neurologicznego syndromu wysokich ciśnień.
Wykazano że wodór pod wysokim ciśnieniem oddziałuje na organizm ludzki w sposób narkotyczny choć jego działanie jest inne niż azotu i zasadniczo inne niż helu. Oddziaływanie to występuje przy znacząco większych ciśnieniach parcjalnych.

Najgłębsze "nurkowanie" - Hydra 10

Rekordowe nurkowanie na 701m zaczęło się 2 listopada a skończyło się 12 grudnia 1992r, w centrum badawczym COMEX w Marsylii. Nurkowania trwało 42dni i było poprzedzone nurkowaniami wstępnymi. Przebieg nurkowania:

Faza Czas [dni] Głębokość [m] Gaz oddechowy
Wstępne sprężenie 2 10 Heliox
Sprężanie 13 10-675 Heliox, poniżej 200m Hydreliox
Faza denna 3 675-650-701-675 Hydreliox
Dekompresja 24 675-0 Hydreliox do 280m, Heliox

W nurkowaniu brało udział 3 nurków, przy czym tylko jeden, Theo Mavrostomos, wykonał nurkowanie na poziom 701m dwóch pozostałych osiągnęło głębokość 675m. W fazie wynurzenia wykonywano również symulowane nurkowania w mokrej komorze aby sprawdzić możliwości pracy ludzi na takiej głębokości.

Patrz

Hydra 10 : a 701 msw onshore record dive using "hydreliox"
Technology: Dry run for deepest dive, New Scientist 28 November 1992
ECG changes during the experimental human dive HYDRA 10 (71 atm/7,200 kPa)
Hydra 8: Pre-commercial Hydrogen Diving Project