Wyrównywanie ciśnienia

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wszystkie przestrzenie powietrzne ciała mają połączenia z układem oddechowym ,umożliwiając nurkowi wyrównanie ciśnienia. Jeśli jednak nurek zaniedba wyrównywania ciśnienia przestrzeni powietrznych podczas zanurzania i wynurzania, mogą pojawić się komplikacje i urazy.

Każda z przestrzeni powietrznych może ulec urazowi ciśnieniowemu zarówno podczas wynurzania, jak i zanurzania, uraz będzie się jednak różnić się w zależności od fizjologii danego organu. Uraz ciśnieniowy podczas zanurzania będzie nazywany squeeze'm i będzie dotyczyć działania ciśnienia hydrostatycznego na tkanki ciała z niewyrównaną przestrzenią powietrzną.

Uraz ciśnieniowy podczas wynurzania jest nazywany blokadą wsteczną i dotyczy uwięzionego powietrza, rozpychającego przestrzenie powietrzne, gdy ciśnienie hydrostatyczne maleje.

Choć urazy ciśnieniowe są potencjalnie poważnymi urazami, łatwo można ich uniknąć poprzez zachowanie właściwych procedur nurkowania - urazy związane z ciśnieniem występują przeważnie w następstwie ich zaniedbania.

Problem wyrównywania ciśnienia w największym stopniu dotyczu uszu, w mniejszym stopniu zatok.

Choć prawdopodobnie każdy nurek wie, jak wyrównywać cieśninie w uszach, istnieją sytuacje, w których staje się to trudne. Bywa, iż po kilku gwałtownych zmianach głębokości mięśnie gardła się męczą, a kilkumiesięczna przerwa w nurkowaniu może spowodować, że nurek zapomni tą umiejętność.

Bywa także, że ekwipunek – np. zbyt ciasny kołnierz czy obsunięty pasek od maski - uciska gardło lub trąbkę Eustachiusza. Jeśli nurek zejdzie zbyt głęboko bez wyrównania ciśnienia, wzrastająca różnica ciśnień między uchem środkowym a powietrzem w gardle może spowodować ściśnięcie lub wręcz zamknięcie trąbki Eustachiusza, uniemożliwiając wyrównanie ciśnienia.

Najbardziej jednak powszechną przyczyną problemów, związanych z wyrównywaniem ciśnienia jest przekrwienie i/lub zator, spowodowane przeziębieniem bądź dolegliwościami alergicznymi. W tym przypadku śluz oraz obrzęk błon śluzowych blokują przepływ powietrza do ucha środkowego, czyniąc przedmuchiwanie trudnym bądź niemożliwym. Usilne próby wyrównywania mogą wówczas wepchnąć śluz do ucha środkowego, prowadząc do infekcji.

Problemu z wyrównywaniem ciśnienia mogą doprowadzić do urazów z których najczęstrze to:uraz ucha środkowego, Pęknięcie błony bębenkowej, Blokada wsteczna, Pęknięcie okna okrągłego.

Zalecenia odnośnie urazu ciśnieniowego uszu

  • Nurek winien wyrównywać ciśnienie/ przedmuchiwać uszy natychmiast po rozpoczęciu zanurzania i kontynuować tą czynność podczas całego procesu zanurzania. Nurek nie powinien nigdy zwlekać do momentu odczucia dyskomfortu.
  • Jeśli przedmuchania jest niewykonalne, nurek powinien powoli podpłynąć wyżej i spróbować raz jeszcze. Jeśli wyrównanie ciśnienia w uszach jest wciąż niemożliwe, należy przerwać nurkowanie.
  • Należy unikać nurkowania z przeziębieniem i alergią, nawet przy wykorzystaniu środków obkurczających śluzówkę.
  • Nie wolno stosować długotrwałej i silnie przeprowadzanej tzw. próby Valsalvy, grozi to przerwaniem okienka okrągłego.
  • Nurek, który doznał lub podejrzewa barotraumę ucha bądź uszu, powinien bezzwłocznie skonsultować uraz z laryngologiem.
  • Nurek nie może korzystać z zatyczek do uszu i winien zdawać sobie sprawę, że zbyt ciasny kaptur winien być od czasu do czasu odchylany od uszu, by umożliwić normalne ich przedmuchiwanie uszu