Whale-fall

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Chociaż równiny głębinowe są typowe dla większości ekosystemów głębinowych, jest kilka istotnych wyjątków, w tym whale falls. Whale-fall (upadek wieloryba) jest dokładnie tym, co wynika z nazwy: miejscem gdzie umarły wieloryb opada na spoczynek na dnie głębin.

Padlina wieloryba dostarcza ogromnej koncentracji składników pokarmowych na terenie, który na co dzień zasilany jest jedynie rozproszonym śniegiem morskim. Naukowcy uważają, że w rezultacie tego rozwija się odrębny lokalny ekosystem, który przechodzi trzy etapy.

  • Pierwszym etapem jest przybycie padlinożerców. W przeciągu kilku miesięcy zjadają tkanki miękkie wieloryba. Śluzica (ang. hagfish), buławik siwy (ang. grenadier), głębinowy pająk morski (ang. spider crab) i rekin (ang. sleeper shark) to padlinożercy biorący udział w tym procesie.
  • Drugi etap trwa około roku. Robaki, małe skorupiaki i inne małe organizmy odżywiają się pozostałą tkanką miękką, a tkanka rozprasza się wokół wieloryba jako szczątki. Biologowie wciąż próbują określić, w jaki sposób organizmy te docierają do wieloryba.
  • Ostatni etap wiąże się z rozpadem szkieletu ssaka, który może trwać lata, a nawet dziesięciolecia. Połamane kości dostarczają stałego zapasu siarczku. W tym siarczku żyją bakterie chemosyntetyzujące. Bakterie te są ważne, ponieważ są autotrofami i chociaż nie fotosyntezują, ale wytwarzają węglowodany z nieorganicznej energii chemicznej. Chemosynteza jest jedynym możliwym typem produktywności pierwotnej w głębinach oceanu. Bakterie chemosyntetyzujące, żyjące w siarczkach padliny, tworzą źródło pożywienia dla wieloszczetów (ang. tubeworm), skorupiaków, brzuchonogów (ang. gastropod), małży (ang. bivalve). Bakterie te wydają się tymi samymi, które występują wokół otworów hydrotermalnymi i zimnych wycieków. Możliwe, że padlina wieloryba umożliwia kolonizacje ekosystemu głębinowego, co podniosłoby znaczenie whale-fall jako ekosystemu.

Tak tworzony ekosystem nie dotyczy tylko wielorybów. Każde duże zwierzę opadające po śmierci na dno tworzy ekosystem nazywany „whale-fall”. Nawet listownice i glony sargassowe, tak jak i duże ryby dostarczają koncentracji składników pokarmowych, które podtrzymują lokalny ekosystem przez czas od kilku miesięcy do roku.