Trawa morska

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Ekosystemy trawy morskiej są podobne do innych ekosystemów bazujących na halofitach, które stabilizują osady i zapewniają schronienie i siedlisko dla innych organizmów. Jednak trawa morska różni się od innych halofitów w kilku ważnych punktach, co czyni ją i jej ekosystem odmiennymi. Trawa morska to jedyna roślina zanurzona, czyli żyjąca w całości pod wodą z wyjątkiem trwania rzadkich bardzo mocnych odpływów. Pewne gatunki żyją na głębokościach dochodzących do 30 m (100 stóp). Traw morska może wchodzić w skład ekosystemu mangrowców czy solnisk. Częściej jednak trawa morska żyje w koloniach rozciągających się w poprzek dna jak podwodne „pastwisko”, czasem sąsiadujące z rafą koralową a czasem rosnące pośród niej. Ich system korzeniowy splata się, formując gąszcz poniżej warstwy osadów. Nie wszystkie ekosystemy przybrzeżne są atrakcyjnymi miejscami nurkowymi, ale część „pastwisk” trawy morskiej z różnorodnymi formami życia i dość przejrzystą wodę oferuje interesujące miejsca do nurkowania z fajką.

Trawa morska nie potrzebuje źródła słodkiej wody. W odróżnieniu od innych halofitów, nie ma potrzeby ekstrahowania wody słodkiej z wody morskiej. Wewnętrzne zasolenie trawy morskiej jest równe zasoleniu wody morskiej. Woda otaczająca ją i zapewnia niewyczerpywalne zapasy wszystkiego, co potrzebuje. Trawy morskie posiadają wewnętrzne kanaliki powietrzne i pobierają tlen z wody. Większość gatunków nawet wypuszcza pyłek do prądów wodnych, aby się rozmnażać, bardzo podobnie do roślin lądowych, które uwalniają pyłki w powietrze.

Z tych powodów ekosystem traw morskich różni się od innych ekosystemów opartych na halofitach. Nie potrzebują źródła słodkiej wody i mogą istnieć na dużych głębokościach. W odróżnieniu od innych halofitów, trawa morska jest jadalna i dostarcza pożywienia innym mieszkańcom ekosystemu. Są poważnie uszkadzane przez mikroby, bezkręgowce, ryby, żółwie, a nawet manty i diugonie (ang. dugongs).