Badania okresowe butli nurkowych

Z Nurkopedia
(Przekierowano z Test hydrostatyczny)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Badania okresowe obejmują badania hudrostatyczne wykonywane w Polsce dla butli nurkowych co 2 lata, oraz badania wizualne wykonywane co roku będące pewnym standardem na rynku nurkowym chociaż w Polsce nie wymagane prawem. Dodatkowo mogą występować badania doraźne, eksploatacyjne, poawaryjne lub powypadkowe butli do aparatów oddechowych (czyli też butle nurkowe) przewidują "czasookres" legalizacyjny wg norm europejskich EN 1801, EN 1802 i EN-ISO 11623 dla butli stosowanych w aparatach powietrznych:

W szczególności w Polsce przedziały czasu dla badań okresowych, doraźnych, eksploatacyjnych, poawaryjnych lub powypadkowych butli do butli nurkowych wg procedury UDT nr PS-01/35 (d.TC7/1) z lutego 2007 wynoszą:

  • butle stalowe nurkowe - co 2 lata wizualne wewnętrzne i zewnętrzne oraz próba ciśnieniowa.
  • butle przemysłowe - co 5 lat.
  • butle aluminiowe podlegają analogicznym badaniom.

Opisany powyżej test hydrostatyczny polega na napełnieniu butli wodą, następnie wytworzeniu w niej ciśnienia większego od roboczego o 50% (ciśnienie próby).
Pod ciśnieniem próby sprawdza się na ile zwiększyła się objętość butli. Zbytnie zwiększenie objętości skutkuje nie zaliczeniem testy hydrostatycznego.

Oczywiście jeżeli producent butli przewidzi krótsze okresy pomiędzy badaniami należy się do nich stosować.