Psychologia i nurkowanie.

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Psychologia i nurkowanie.

Ernest Campbell, M.D., FACS

Niewiele jest badań na temat relacji pomiędzy kondycją psychiczną a nurkowaniem. Poza oczywistymi przeciwwskazaniami do nurkowania, np.: brak kontaktu z rzeczywistością, ciężka depresja z chęciami samobójczymi, stany paranoidalne lub halucynacje, przeciętny człowiek, z codziennymi problemami, lękami może bez problemu nurkować.

Niektóre, dobrze nam znane, stany psychologiczne zostały przebadane pod kątem wpływu na nurkowanie (jednak testy obejmują niewielką liczbę przypadków). Badania dotyczą depresji, depresji dwubiegunowej, rozdrażnienia i fobii, stanów lękowych, narkolepsji oraz schizofrenii.

Oprócz ryzyka, związanego z samą kondycją psychiczną, wpływ na nurkowanie mają również leki zażywane pojedynczo lub, co gorsza w połączeniu z innymi lekami. Nie ma żadnych naukowych badań, stwierdzających zagrożenie, lub jego brak, dla osoby nurkującej podczas w/w terapii.

Zwykle leki regulujące samopoczucie, powinny być ostrożnie zażywane przez nurków (najlepiej porozumieniu z lekarzem). Środki, zaburzające percepcję, czyli takie, po których nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych lub obsługiwać niebezpieczne urządzenia są uznane za ryzykowne podczas nurkowania. Związek pomiędzy fizjologicznymi efektami podczas nurkowania a farmakologią leków jest znana, ale nieudowodniona empirycznie. Kolejną niewiadomą jest wpływ narkozy azotowej na efektywność leku.

Na zakończenie, każdy z nurków ma inny skład chemiczny i osobowość, w związku z tym będzie inaczej reagował na anormalne stany fizjologiczne i zmiany w środowisku. Choroby nurkowe takie jak: choroba dekompresyjna, narkoza gazów obojętnych, toksyczność tlenowa lub dwutlenku węgla i inne, mogą powodować reakcje zbliżone objawami do psychoneurotycznych reakcji lub anormalne stany w mózgu.


DEPRESJA

Czy osoba z depresją może być certyfikowana jako "zdolna do nurkowania"?

Każdy przypadek depresji powinien być rozpatrywany oddzielnie, pod względem typu zażywanych leków, odpowiedzi na te leki, długości czasu wolnego od stanów depresyjnych lub maniakalnych. Większość ludzi dobrze reagujących na leki przez długi okres czasu, prawdopodobnie uzyska pozytywną opinię lekarską, umożliwiającą mu nurkowanie.

Należy również wziąć pod uwagę takie czynniki jak: zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność za innych nurków oraz uboczne skutki działania leków, zażywanych przez daną osobę, które mogłyby uniemożliwić lub ograniczyć zdolności percepcji i poruszania się w wodzie.


marta norberciak 17:05, 12 maj 2007 (CEST)

ROCK&SEA

REFERENCES

National Institute of Mental Health, Information Resources and Inquiries Branch, 6001 Executive Boulevard, Room 8184, MSC 9663, Bethesda, MD 20892-9663, Telephone: +1-301-443-4513, FAX: +1-301-443-4279, Depression brochures: +1-800-421-4211, TTY: +1-301-443-8431, FAX4U: +1-301-443-5158, Email: nimhinfo@nih.gov, Website: http://www.nimh.nih.gov National Alliance for the Mentally Ill, Colonial Place Three, 2107 Wilson Blvd., Suite 300, Arlington, VA 22201-3042, +1-703-524-7600; 1-800-950-NAMI, Website: http://www.nami.org National Depressive and Manic Depressive Association, 730 N. Franklin, Suite 501, Chicago, IL 60601, +1-312- 642-0049; +1-800-826-3632, Website: http://www.ndmda.org National Foundation for Depressive Illness, Inc., P.O. Box 2257, New York, NY 10016, +1-212-268-4260; 1-800-239-1265, Website: http://www.depression.org National Mental Health Association, 1021 Prince Street, Alexandria, VA 22314-2971, +1-703 684-7722; +1-800-969-6642, FAX: +1-703-684-5968, TTY: +1-800-433-5959, Website: http://www.nmha.org