Pomoc:Tabele

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Hasła Wikipedii mogą zawierać tabele prezentujące różnorodne dane. Do ich tworzenia można użyć znaczników języka (X)HTML (nie zalecane), jak np. <table>, <tr>, <td>, <th> czy <caption>. Jeśli umiesz tworzyć tabele w HTML, zajrzyj do sekcji Informacje dla osób znających znaczniki (X)HTML.

Zalecane jest używanie specjalnych znaczników składni wiki wprowadzonych przez Magnusa Manske. Znaczniki tej składni w większości wypadków muszą zaczynać się od początku nowej linii.

Tabela w przykładach

Wersja podstawowa

{| | kolumna 1, wiersz 1 | kolumna 2, wiersz 1 |- | kolumna 1, wiersz 2 | kolumna 2, wiersz 2 |}

Powyższy kod utworzy prostą tabelę bez zarysowanych krawędzi:

kolumna 1, wiersz 1 kolumna 2, wiersz 1
kolumna 1, wiersz 2 kolumna 2, wiersz 2

Zalecany kod tabeli

Tabele powinny być skromne, wyraźne i jednolite. Polecenie class="wikitable" ustawia zalecany styl tabeli. Zastosowanie klasy wikitable powoduje, że tabelka jest schludnie sformatowana – z subtelną ramką i standardowym wyróżnieniem pól poprzedzonych wykrzyknikiem (pola nagłówkowe), domyślnie wyrównana po lewej:

{| class="wikitable" ! kolumna 1, wiersz 1 ! kolumna 2, wiersz 1 |- | kolumna 1, wiersz 2 | kolumna 2, wiersz 2 |}

...co daje:

kolumna 1, wiersz 1 kolumna 2, wiersz 1
kolumna 1, wiersz 2 kolumna 2, wiersz 2

Wyrównywanie tekstu

Jak widać z przykładów w sekcjach poprzednich, domyślnie (bez podania parametrów) zwykłe komórki są wyrównywane do lewej.

Oto wyrównywanie parametrem:

{| class="wikitable" ! Nagłówek kolumny nr 1 ! Nagłówek kolumny nr 2 ! Nagłówek kolumny nr 3 |- | style="text-align:right" | do prawej | style="text-align:center" | wyśrodkowane | style="text-align:left" | do lewej |}

... co daje:

Nagłówek kolumny nr 1 Nagłówek kolumny nr 2 Nagłówek kolumny nr 3
do prawej wyśrodkowane do lewej

Oto użycie wyrównania raz i tylko raz w nagłówku, gdy chcemy sformatować całą tabelę (lub większość komórek) tak, aby wszystkie były np. wyrównane do prawej:

{| class="wikitable" style="text-align:right" ! Nagłówek kolumny nr 1 ! Nagłówek kolumny nr 2 ! Nagłówek kolumny nr 3 |- | to do prawej | i to do prawej | i to |}

...co daje:

Nagłówek kolumny nr 1 Nagłówek kolumny nr 2 Nagłówek kolumny nr 3
to do prawej i to do prawej i to

Przykładowe ustawienie wyrównania tekstu raz na nagłówku dla całej tabeli, z wyjątkami w poszczególnych komórkach:

{| class="wikitable" style="text-align:right" ! Nagłówek kolumny nr 1 ! Nagłówek kolumny nr 2 ! Nagłówek kolumny nr 3 |- | to do prawej | i to do prawej | style="text-align:left" | a to do lewej |}

...co daje:

Nagłówek kolumny nr 1 Nagłówek kolumny nr 2 Nagłówek kolumny nr 3
to do prawej i to do prawej a to do lewej

Tabela z tytułem

Jeżeli chcemy, aby pojawił się tytuł tabeli nad nią, używamy kodu |+

{| class="wikitable" style="text-align:right" |+ Tytuł tabeli. Pojawia się bez ramki nad tabelą i jest wycentrowany ! Pierwsza kolumna ! Druga kolumna |- | Komórka 1, wiersz 1 | Komórka 2, wiersz 1 |- | Komórka 1, wiersz 2 | Komórka 2, wiersz 2 |- | Komórka 1, wiersz 3 | Komórka 2, wiersz 3 |- | Komórka 1, wiersz 4 | Komórka 2, wiersz 4 |}

...co daje:

Tytuł tabeli. Pojawia się bez ramki nad tabelą i jest wycentrowany
Pierwsza kolumna Druga kolumna
Komórka 1, wiersz 1 Komórka 2, wiersz 1
Komórka 1, wiersz 2 Komórka 2, wiersz 2
Komórka 1, wiersz 3 Komórka 2, wiersz 3
Komórka 1, wiersz 4 Komórka 2, wiersz 4

Kolory komórek

We współczesnych komputerach nie ma w praktyce ograniczeń co do wyboru kolorów [1]. W starszych niektóre barwy mogą zostać zastąpione zbliżoną lub wyświetlić się ziarniście (dithering). W skrajnych wypadkach, szczególnie, gdy barwy tła i koloru tekstu mają zbliżoną jasność, może się zdarzyć, że kolor tła i tekstu będzie identyczny. Barw o zbliżonej jasności należy unikać również ze względu na osoby z zaburzeniami postrzegania barw.

W większości wypadków powinno się stosować wypracowane zestawienia kolorystyczne np. tabel z class="wikitable", co pomaga zachować spójny wygląd i ułatwia globalne zmiany. W wypadku konieczności wyróżnienia komórek w szczególny sposób, powinno się stosować barwy z palety bezpiecznych dla WWW [2]. Wprawdzie nie daje to zupełnej pewności do stabilnego wyglądu na różnych komputerach, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nowe przeglądarki nie wyświetlą ich źle. Zawsze należy przy tym pamiętać, aby nie bić czytelników po oczach.

Kolorowanie komórek

Żeby uzyskać różne barwy tła komórek, wstawiamy przed każdą komórką style="background-color:LightSteelBlue"|, zamiast LightSteelBlue wpisując odpowiednią nazwę koloru (lista rozpoznawanych nazw podana jest na stronach Wikipedii [[3]]). Można również podać barwę jako kombinację trzech szesnastkowych liczb podających jasność poszczególnych składowych koloru (czerwony, zielony, niebieski) z obowiązkowym znakiem "#" przed liczbą np. style="background-color:#ff0000"|. Dodatkowo można stosować zapis skrócony, podając jedną szesnastkową cyfrę na kolor – i tak zamiast #ff0033 można to zapisać skrótowo #f03.

Barwy samego tekstu reguluje atrybut color:, np. dodanie style="color: PaleGreen" spowoduje, że tekst będzie jasnozielony. Spacja po dwukropku jest opcjonalna, podobnie wielkość liter w nazwie barwy nie ma znaczenia. W przykładach wyróżnienie wielkimi literami zostało zastosowane jedynie dla zwiększenia czytelności.

Określenia barwy tła i tekstu można oczywiście zestawiać razem (przedzielając je średnikiem) np. style="background-color:Maroon; color:White".

Przykłady kolorowania

Zastosowanie poniższego kodu... {| class="wikitable" |- | style="background-color:PowderBlue" | kolor szaroniebieski | style="background-color:Khaki" | kolor khaki | style="color:DarkKhaki" | ciemny kolor khaki (tekstu) | style="color:#00f" | niebieski podany szesnastkowo |}

...daje taki efekt:

kolor szaroniebieski kolor khaki ciemny kolor khaki (tekstu) niebieski podany szesnastkowo

Jeżeli chcemy ustalić kolor dla całego wiersza, to można zrobić to, wpisując określenie stylu po znakach rozpoczęcia nowego wiersza "|-". Na przykład: {| class="wikitable" |- style="background-color:PaleGreen" | jeden kolor | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="background-color:Maroon; color:White" | tu kolor wg wiersza | tu też domyślny wybrany | style="background-color:Chocolate" | a tu zmiana domyślnego koloru tła | a tu znowu jest domyślny |}

...co daje:

jeden kolor we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
tu kolor wg wiersza tu też domyślny wybrany a tu zmiana domyślnego koloru tła a tu znowu jest domyślny


Właściwości tekstu

Teksty w tabeli da się modyfikować tak samo jak zwykły tekst. Dodatkowo do całego wiersza da się zastosować: {| class="wikitable" |- style="font-style:italic" | kursywa | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- a style="font-weight:bold" | pogrubienie | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- a style="color:Green" | zielony tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- a style="color:Green" | tu nadany kolor tego wiersza | tu też kolor tego wiersza | a style="font-weight:bold" | a tu pogrubienie jednej komórki | a tu znowu jest nadany |- style="font-size:125%" | powiększony (125%) tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="font-size:75%" | pomniejszony (75%) tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- a style="font-weight:bold; font-style:italic" | jednocześnie pogrubiony i kursywa | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- a style="font-weight:bold; font-style:italic; color:Green" | jednocześnie pogrubiony; kursywa i zielony | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |}

kursywa we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
pogrubienie we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
zielony tekst we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
tu nadany kolor tego wiersza tu też kolor tego wiersza a tu pogrubienie jednej komórki a tu znowu jest nadany
powiększony (125%) tekst we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
pomniejszony (75%) tekst we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
jednocześnie pogrubiony i kursywa we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
jednocześnie pogrubiony; kursywa i zielony we wszystkich czterech komórkach tego wiersza

Łączenie komórek

W kilku wierszach – parametr rowspan

{| class="wikitable" | Kolumna 1, wiersz 1 | rowspan=2 | Kolumna 2, wiersz 1 (oraz 2) | Kolumna 3, wiersz 1 |- | Kolumna 1, wiersz 2 | Kolumna 3, wiersz 2 |}

Kolumna 1, wiersz 1 Kolumna 2, wiersz 1 (oraz 2) Kolumna 3, wiersz 1
Kolumna 1, wiersz 2 Kolumna 3, wiersz 2

rowspan powoduje rozciągnięcie kolumny na kilka wierszy


W kilku kolumnach – parametr colspan

{| class="wikitable" | Kolumna 1, wiersz 1 | colspan=2 | Kolumna 2 (i 3), wiersz 1 |- | Kolumna 1, wiersz 2 | Kolumna 2, wiersz 2 | Kolumna 3, wiersz 2 |}

Kolumna 1, wiersz 1 Kolumna 2 (i 3), wiersz 1
Kolumna 1, wiersz 2 Kolumna 2, wiersz 2 Kolumna 3, wiersz 2

colspan powoduje rozciągnięcie komórki na kilka kolumn.

Mieszane łączenie

{| class="wikitable" style="text-align:left" ! kolumna 1 (nagłówek) ! kolumna 2 (nagłówek) ! kolumna 3 (nagłówek) ! kolumna 4 (nagłówek) |- | kolumna 1, wiersz 1 | colspan=2 | kolumna 2 i 3, wiersz 1 | rowspan=2 | kolumna 4, wiersz 1 i 2 |- | colspan="3" | kolumna 1, 2 i 3, wiersz 2 |- | kolumna 1, wiersz 3 | colspan="3" rowspan="2" | kolumna 2, 3 i 4, wiersz 3 i 4 |- | kolumna 1, wiersz 4 |}

kolumna 1 (nagłówek) kolumna 2 (nagłówek) kolumna 3 (nagłówek) kolumna 4 (nagłówek)
kolumna 1, wiersz 1 kolumna 2 i 3, wiersz 1 kolumna 4, wiersz 1 i 2
kolumna 1, 2 i 3, wiersz 2
kolumna 1, wiersz 3 kolumna 2, 3 i 4, wiersz 3 i 4
kolumna 1, wiersz 4

Tabela zagnieżdżona

poniższy kod... {| border=1 | komórka 1 tabeli zewnętrznej | {| border=1 style="background:blue" | tabela |- | zagnieżdżona |} | komórka 3 tabeli zewnętrznej |}

...dodaje tabelę zagnieżdżoną w drugiej komórce tabeli zewnętrznej

komórka 1 tabeli zewnętrznej
tabela
zagnieżdżona
komórka 3 tabeli zewnętrznej

Kilka tabel z wyrównanymi kolumnami

Tabele z kolumnami o dynamicznej szerokości:

{| |- bgcolor="#CCCCCC" ! Numer !! Tytuł !! Autor !! Czas |- | 1. || "[[We Got the Party|We Got The Party]]" || Greg Wells, Kara DioGuardi || 3:37 |} {| |- bgcolor="#CCCCCC" ! Numer !! Tytuł !! |- | 1. || "Life's What You Make It" <small>(live)</small> |} {| |- bgcolor="#CCCCCC" ! Numer !! Tytuł !! Autor !! Czas |- | 1. || "[[See You Again]]" || Miley Cyrus, Armato, James || 3:10 |}

...co daje:

Numer Tytuł Autor Czas
1. "We Got The Party" Greg Wells, Kara DioGuardi 3:37
Numer Tytuł
1. "Life's What You Make It" (live)
Numer Tytuł Autor Czas
1. "See You Again" Miley Cyrus, Armato, James 3:10

Tabele z wyrównanymi kolumnami stałej szerokości:

{| |- bgcolor="#CCCCCC" ! width="30px"| Numer ! width="180px"| Tytuł ! width="250px"| Autor ! width="35px"| Czas |- | 1. || "[[We Got the Party|We Got The Party]]" || Greg Wells, Kara DioGuardi || 3:37 |} {| |- bgcolor="#CCCCCC" ! width="30px"| Numer ! width="180px"| Tytuł |- | 1. || "Life's What You Make It" <small>(live)</small> |} {| |- bgcolor="#CCCCCC" ! width="30px"| Numer ! width="180px"| Tytuł ! width="250px"| Autor ! width="35px"| Czas |- | 1. || "[[See You Again]]" || Miley Cyrus, Armato, James || 3:10 |}

...co daje:

Numer Tytuł Autor Czas
1. "We Got The Party" Greg Wells, Kara DioGuardi 3:37
Numer Tytuł
1. "Life's What You Make It" (live)
Numer Tytuł Autor Czas
1. "See You Again" Miley Cyrus, Armato, James 3:10

Sortowanie danych w tabelach

Istnieje specjalna opcja, która pozwala na sortowanie danych w kolumnach tabeli. Aby ją uzyskać, należy zastąpić class="wikitable" opcją class="wikitable sortable" tak jak w poniższym kodzie.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" ! style="width:100px" | Kolumna główna ! style="width:80px" | Sortowanie alfabetyczne ! style="width:80px" | Sortowanie wg liczb ! style="width:80px" | Sortowanie z innymi znakami |- ! Rok 2006 | Muzyka | 245 | 18 |- ! Rok 2005 | Literatura | 127 | - |- ! Rok 2004 | Technika | 52 | 32 |- ! Rok 2006 | Łucznictwo | 21,12 | 987 |- ! Rok 2003 | Ogrodnictwo | 21 | ? |}

Kod ten pozwoli uzyskać poniższą tabelę, w której, klikając w "znaczek klepsydry" w nagłówku, czytelnik uzyskuje sortowanie zmiennych umieszczonych w kolumnach.

Kolumna główna Sortowanie alfabetyczne Sortowanie liczb Sortowanie z innymi znakami
Rok 2006 Muzyka 245 18
Rok 2005 technika 127 -
Rok 2004 Technika 52 32
Rok 2006 Łucznictwo 21,12 987
Rok 2003 Ogrodnictwo 21  ?


Istnieje możliwość wskazania, aby niektóre kolumny nie mogły być użyte do sortowania tabeli:

Kolumna główna Po tej kolumnie nie sortujemy Sortowanie liczb
Rok 2006 tak 245
Rok 2005 nie 127
Rok 2003 nie sortujemy 21

Efekt uzyskuje się, dodając class="unsortable" w opisie kolumny w pierwszym wierszu (nagłówku) tabeli: {| class="wikitable sortable" style="text-align:right" ! width="100px" | Kolumna główna ! width="80px" class="unsortable" | Nie sortujemy ! width="80px" | Sortowanie liczb ...

Można również wskazać, aby dolne wiersze nie podlegały sortowaniu i zawsze zostawały na dole tabeli:

Kolumna główna Po tej kolumnie nie sortujemy Sortowanie liczb
Rok 2006 tak 245
Rok 2005 nie 127
Rok 2003 nie sortujemy 21
Podsumowanie Sortowanie tabel nie jest trudne 45

Tu wystarczy podać atrybut wiersza class="sortbottom":

|- ! Rok 2003 | nie sortujemy | 21 |- class="sortbottom" ! Podsumowanie | Sortowanie tabel nie jest trudne | 45 |}

Informacje dla osób znających znaczniki (X)HTML

Odpowiedniki znaczników HTML i formatowania Wiki
HTML Wiki
bez parametrów
<table> {|
</table> |}
<caption> |+
<tr> |-
<th> !
<td> |
z parametrami
<table parametr="coś"> {| parametr="coś"
<caption parametr="coś">zawartość... |+ parametr="coś" | zawartość...
<tr parametr="coś"> |- parametr="coś"
<th parametr="coś">zawartość... ! parametr="coś" | zawartość...
<td parametr="coś">zawartość... | parametr="coś" | zawartość...

Wszystkie podane powyżej elementy formatowania Wiki należy zawsze zaczynać w nowym wierszu w przeciwnym wypadku nie zostaną rozpoznane. Można jednak wstawiać wiele komórek w jednym wierszu, wówczas kolejne komórki są oddzielane podwójną kreską pionową (lub wykrzyknikami w wypadku nagłówka).

Wiele komórek w jednym wierszu
HTML Wiki
<td>1</td><td>2</td><td>3</td> | 1 || 2 || 3
<th>1</th><th>2</th><th>3</th> ! 1 !! 2 !! 3
<td>1</td><td style="color:green">2</td><td>3</td> | 1 ||style="color:green"|2 || 3
<th>1</th><th style="color:green">2</th><th>3</th> ! 1 !!style="color:green"|2 !! 3

Spacje przed i po znakami formatowania Wiki nie mają znaczenia, jednak (podobnie jak wcześnie) przed pierwszym elementem (tutaj "|" lub "!") muszą znajdować się znaki nowego wiersza. Innymi słowy muszą być pierwszym znakiem w wierszu.


Uwaga: po skorzystaniu z takich narzędzi i wklejeniu tabeli do artykułu, warto zawsze użyć przycisku "Pokaż podgląd".