Pomoc:Patrolowanie edycji

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
PD Ważna informacja: Edytując tę stronę, zgadzasz się aby Twój wkład został opublikowany na licencji Public Domain.

Jeżeli nie chcesz jej przestrzegać to nie wprowadzaj zmian na tej stronie. Ta strona jest jedną ze stron pomocy Public Domain, która może być kopiowana do świeżej instalacji wiki i/lub dystrybuowana w oprogramowaniu MediaWiki. Zobacz Pomoc:Zawartość, aby przejrzeć wszystkie strony.

PD

Patrolowanie edycji to funkcjonalność umożliwiająca wybranym użytkownikom oznaczenie pozycji w ostatnich zmianach jako "przejrzane" lub "zaakceptowane". Domyślnie jest dostępna tylko dla administratorów.

Jest to przydane w celach zwalczania nieodpowiednich edycji, spamu i wandalizmów.

Oznaczanie edycji jako przejrzane

Aby oznaczyć edycję jako przejrzaną
  1. Przejdź do Special:RecentChanges
    Nieprzejrzane zmiany są zaznaczane czerwonym wykrzyknikiem
  2. Kliknij link (różn.) obok wpisu
  3. Aby oznaczyć edycję jako przejrzaną, kliknij link oznacz jako przejrzaną

Ukrywanie przejrzanych edycji z listy ostatnich zmian

Przejrzane edycje mogą być ukryte na liście ostatnich zmian poprzez dopisanie parametru &hidepatrolled=1 do adresu URL:

http://nurkopedia.pl/index.php?title=Specjalna:Ostatnie_zmiany&hidepatrolled=1

Dostosowywanie

Włączanie/wyłączanie

Funkcja ta domyślnie jest włączona w wersjach MediaWiki 1.4 i późniejszych. Aby ją wyłączyć, ustaw $wgUseRCPatrol w pliku LocalSettings.php na false.

$wgUseRCPatrol = false;

Uprawnienia

1.4

W MediaWiki 1.4, patrolowanie edycji dostępne jest dla wszystkich użytkowników. Aby ograniczyć dostępność tylko administratorom, ustaw $wgOnlySysopsCanPatrol w pliku LocalSettings.php na true.

$wgOnlySysopsCanPatrol = true;

1.5+

W wersjach MediaWiki 1.5 i późniejszych, patrolowane edycje dostępne są tylko dla administratorów. Użyj zmiennej konfiguracyjnej $wgGroupPermissions aby przypisać to uprawnienie nowej lub istniejącej grupie. Zobacz Manual:User rights management.

Na przykład możesz utworzyć grupę patrolujący:

$wgGroupPermissions['patrollers']['patrol'] = true;

Automatyczne wersje przejrzane

W MediaWiki 1.6 do 1.8, znajduje się ustawienie użytkownika pozwalające użytkownikom o tych prawach automatycznie oznaczać ich edycje jako przejrzane. Ta opcja jest niedostępna, gdy patrolowane edycje są wyłączone.

W MediaWiki 1.9 ta część preferencji została usunięta i zamieniona na uprawnienie "autopatrol", domyślnie przypisanemu administratorom. Użytkownicy nie mogą też oznaczać swoich edycji jako przejrzane.

Znacznik

Formatowanie znacznika nieprzejrzanej edycji w Ostatnich Zmianach jest ustalane poprzez CSS za pomocą klasy span.unpatrolled.

Zobacz też