Pomoc:Blokowanie użytkowników

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
PD Ważna informacja: Edytując tę stronę, zgadzasz się aby Twój wkład został opublikowany na licencji Public Domain.

Jeżeli nie chcesz jej przestrzegać to nie wprowadzaj zmian na tej stronie. Ta strona jest jedną ze stron pomocy Public Domain, która może być kopiowana do świeżej instalacji wiki i/lub dystrybuowana w oprogramowaniu MediaWiki. Zobacz Pomoc:Zawartość, aby przejrzeć wszystkie strony.

PD

Blokowanie użytkowników jest funkcją używaną przez administratorów, która umożliwia zablokowanie edytowanie wiki dla wybranych adresów IP oraz zarejestrowanych.

Blokowanie

Odwiedź stronę specjalną Special:BlockIP i postępuj według poniższych kroków:

 1. Adres IP lub nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika, adres IP lub zakres IP. Jeżeli blokujesz użytkownika, upewnij się czy nazwa jest wpisana poprawnie ponieważ nieistniejący użytkownicy mogą być również blokowani. Zamiast ręcznego wpisywania możesz też kliknąć link "zablokuj" na liście ostatnich zmian, wkładu użytkownika lub stronach historii, co spowoduje automatyczne uzupełnienie tego pola odpowiednią nazwą użytkownika lub adresem IP. Link "Zablokuj tego użytkownika" jest obecny również w menu narzędziowym kiedy przeglądana jest strona użytkownika lub jego dyskusji.
 2. Czas wygaśnięcia: Określ, kiedy blokada wygaśnie, wybierając z listy rozwijanej lub ręcznie wpisując czas wygaśnięcia(zapoznaj się z formatem GNU). Domyślne opcje z listy rozwijanej mogą być zmienione w MediaWiki:Ipboptions.
 3. Powód (opcjonalnie): Powód nałożenia blokady wybierany z listy rozwijanej lub wpisany ręcznie, który będzie wyświetlany, gdy wybrany użytkownik będzie próbował edytować jakąś stronę. Domyślne powody wybierane z listy mogą być edytowane w MediaWiki:Ipbreason-dropdown.
 4. Wybierz dodatkowe opcje blokady (opcjonalnie): Zależnie od tego czy blokowany jest użytkownik czy adres IP, różne opcje mogą być wyświetlane. Zobacz Manual:Block and unblock#Configuration ustawienia konfiguracyjne powiązane z blokowaniem po więcej informacji na temat aktywowania lub wyłączania tych opcji.
  • Zablokuj tylko anonimowych użytkowników: Ta opcja jest tylko dostępna, gdy blokowany jest adres IP. Jeżeli zaznaczono, zarejestrowani użytkownicy, którzy posiadają zablokowany adres IP będą mogli nadal edytować strony. W przeciwnym wypadku(użytkownik o blokowanym adresie IP nie będzie zalogowany) ta możliwość będzie zablokowana.
  • Zapobiegaj tworzeniu konta: Zaznaczenie tej opcji spowoduje zapobieganie tworzeniu nowych kont przez zablokowanych użytkowników i z adresów IP.
  • Automatically block the last IP address used by this user, and any subsequent IPs they try to edit from: Ta opcja jest tylko dostepna, gdy blokowana jest nazwa użytkownika. Jeżeli zaznaczona, IP tego użytkownika będzie automatycznie blokowane (wyświetlanie zostanie ograniczone do 17 na liście aktywnych blokad).
  • Prevent user from sending e-mail: Ta opcja jest tylko dostepna, gdy blokowana jest nazwa użytkownika. Jeżeli zaznaczona, użytkownik nie będzie mógł korzystać z funkcji Special:EmailUser.
  • Hide username from the block log, active block list and user list: Jeżeli zaznaczono, blokowana nazwa użytkownika lub adres IP nie będą dodane na listę logu blokad, listy aktywnych blokad, lub liście użytkowników. Inni użytkownicy z możliwością przeglądu ukrytych użytkowników będą mogli ich nadal zobaczyć oraz odblokować. Ta opcja nie jest włączona w domyślnej instalacji MediaWiki; użytkownicy korzystający z tej opcji muszą mieć prawa hideuser. Zobacz Manual:User rights.
  • Obserwuj stronę tego użytkownika oraz stronę dyskusji: Jeżeli zaznaczono, strona użytkownika oraz strona jego dyskusji zostanie dodana do twojej listy obserwowanych.
 5. Sprawdź dwa razy wszystko co wprowadziłeś oraz kliknij na Zablokuj tego użytkownika. Pojawi się komunikat informujący o sukcesie lub porażce podczas wykonywanej operacji.

Odblokowywanie

Aby odblokować nazwę użytkownika lub adres IP, przejdź do listy aktywnych blokad i kliknij link "odblokuj" obok użytkownika lub IP, którego chcesz odblokować. Następnie, wprowadź opcjonalny powód i kliknij przycisk "odblokuj". Pojawi się komunikat informujący o sukcesie lub porażce podczas wykonywanej operacji.

Co oznacza być zablokowanym

Zablokowani użytkownicy nie mają dostępu do edytowania stron, przesyłania plików, przenoszenia stron, oraz przeprowadzania innych akcji, które gwarantuje posiadanie specjalnych uprawnień. Praktycznie, czyni to wiki dostępną tylko-do-odczytu dla tych użytkowników. Administratorzy i inni z dostępem do interfejsu blokowania i odblokowywania mogą nadal blokować i odblokowywać innych(włączając siebie) jeżeli są sami zablokowani.

Zobacz też