Nurkowanie bezdekompresyjne

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nurkowanie bezdekompresyjne to nurkowanie podczas którego nurek nie przekroczył limitów czasu bezdekompresyjnego i może bezpośrednio wynurzyć się na powierzchnię z zachowaniem odpowiedniej prędkości wynurzania oraz stosując przystanki bezpieczeństwa. Ten typ nurkowania oznacza, że z jednej strony nurek w dowolnym momencie może wynurzyć się na powierzchnię, z drugiej strony bezpieczeństwo wynika z określonej prędkości wynurzania oraz jest zwiększane przez wykonanie przystanku bezpieczeństwa. Dlatego często ten typ nurkowania jest określany jako bezprzystankowy a nie wprost bezdekompresyjny. Przy wykonywaniu bezdekompresyjnych nurkowań należy zwracać uwagę na dodatkowe czynniki bezpieczeństwa szczególnie podczas wykonywania nurkowań [[Nurkowanie powtórzeniowe}powtórzeniowych]] i wielodziennych.

Podczas nurkowań bezdekompresyjnych należy unikać:
Ślizgania się po krzywej dekompresji zerowej (NDL)
Ślizganie się po NDL to działanie następujące:
Mam dwie minuty do NDL więc wynurzam się 2-3 metry - teraz mamy 5 minut do NDL.
Przebywamy na nowej głębokości aż mamy 2 minuty do NDL i znowu wynurzamy się 2-3 metry - teraz mamy 5 minut do NDL.
Przebywamy na nowej głębokości aż mamy 2 minuty do NDL i znowu wynurzamy się 2-3 metry - teraz mamy 5 minut do NDL.
Przebywamy na nowej głębokości aż mamy 2 minuty do NDL i znowu wynurzamy się 2-3 metry - teraz mamy 5 minut do NDL.
I tak do powierzchni...
Zamiast tego należy podzielić wynurzanie na kilka konkretnych poziomów na przykład (40 m/25 m/12 m) (30 m/20 m/10 m) i wiedzieć, że nawet wtedy należy sobie dokładać konserwatyzmu przez trzymanie się trochę dalej od NDLu i szczególnie zwracać uwagę na przystanki bezpieczeństwa.
Takie postępowanie jest niebezpieczne i nie zalecane w instrukcjach obsługi komputerów (zwiększa ryzyko "nizasłużonego"DCSa).


Wykonywać dzień przerwy co kilka dni nurkowych.
Pilnować wolnego wynurzania szczególnie w pobliżu powierzchni.
Zawsze wykonywać przystanki bezpieczeństwa.