Nurkowania ekstremalne

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nurkowania ekstremalne - nurkowania które z powodu swoich parametrów wykraczają poza granicę typowych nurkowań technicznych. Nurkowania tego typu wymagają najczęściej opracowania specyficznych planów dekompresji oraz rozwiązywania sytuacji awaryjnych. Parametrami tymi mogą być:

  • głębokość
  • odległość od otworu
  • wysokość nad poziomem morza
  • inne czynniki środowiskowe

Nurkowania na ekstremalnie duże głębokości

Jako limit dla typowych nurkowań technicznych na duże głębokości przyjmuje się w chwili obecnej głębokość 130m. Głębokość ta jest przyjęta arbitralnie i wynika z relatywnie dużej ilości informacji o tego typu nurkowaniach. Jednocześnie głębokość ta w przypadku obiegów otwartych umożliwia wykonanie nurkowanie w miarę typowym sprzętem i pozwala na uniknięcie syndromu neurologicznego wysokich ciśnień. Poniżej tej głębokości nurkowania należy uznać za nurkowania ekstremalne.
Należy zauważyć ze w chwili obecnej nurkowania z przedziału 130m-200m za w miarę popularne. Co roku na świecie prawdopodobnie wykonuje się na świecie ponad 100 nurkowań na takie głębokości.
Nurkowania w przedziale 200m-280m są już pewną rzadkością wykonywane kilkanaście - kilkadziesiąt razy do roku.
Nurkowania poniżej 280m to rzadkość, bicie rekordów.
Zobacz też
Rekordy w nurkowaniu

Ekstremalnie nurkowania jaskiniowe

Zobacz też
Rekordy w nurkowaniu jaskiniowym

Nurkowania na dużych wysokościach

Zobacz też
Nurkowanie na wysokości

Inne czynniki środowiskowe

Nurkowanie można uznać za ekstremalne gdy wystąpią inne czynniki środowiska (wody) wykraczające poza zakres typowych nurkowań, które wymuszą stosowanie indywidualnych procedur awaryjnych lub dekompresyjnych. Czynnikami takimi mogą być przykładowo:

  • niska lub wysoka temperatura
  • skład chemiczny wody