Normoxic Trimix Diver IANTD

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres szkolenia:

Przygotowanie do nurkowań do głębokości 60m z użyciem mieszanek trimix w celu ograniczenia narkozy azotowej.

Warunki uczestnictwa w kursie:

Kwalifikacje wstępne Advanced Nitrox Diver IANTD, lub udowodnienie instruktorowi posiadania kwalifikacji wystarczających do odbycia kursu.
W przypadku gdy kandydat posiada stopień Technical Diver IANTD, zmodyfikowana jest obowiązkowa zawartość kursu. Minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym co najmniej 30 poniżej 27m.
Minimum 18 lat.

Przebieg szkolenia:

W ramach kursy co najmniej 4 nurkowania z czasu run-tim'u min. 300 minut. Co najmniej jedno musi być wykonane na głębokości pomiędzy 54m-60m a pozostałe trzy na głębokość większa niź 39m. W nurkowaniach może być wykorzystane powietrze, nitroksy i trimix. UWAGA: Nurkowania mogą się odbywać w przestrzeniach zamkniętych o ile nurek jest certyfikowanym nurkiem jaskiniowym lub wrakowym, lub jest to kurs łączony z kursem jaskiniowym lub wrakowym.
UWAGA: Nurkom, którzy posiadają już uprawnienia Technical Diver IANTD lub Technical Cave IANTD lub Technical Wreck IANTD można zaliczyć dwa nurkowania Nitroxowe z poprzednich Programów. Nurkowie ci muszą wykonać jedynie dwa nurkowania Trimixowe na głębokość pomiędzy 39m a 60m oraz zapoznać się z materiałem teoretycznym części Normoxic Trimix Diver IANTD.

Nurkowania kursowe nie mogą przekraczać 60m, ciśnienie parcjalne tlenu w fazie dennej PpO2 < 1.4 a podczas dekompresji PpO2 < 1.61, zawartość helu w mieszaninie dennej nie powinna wynosić 20% +/-1%.

Wymagane jest zaliczenie ćwiczeń obejmujących między innymi:

  • symulacja braku powietrza z dopłynięciem do partnera bez maski na odległość co najmniej 18m
  • symulację braku gazu wraz z odpłynięciem i dopłynięciem bez maski do stage
  • ściganie sprzętu pod i na wodzie
  • ratowanie nieprzytomnego nurka
  • utratę podstawowego źródła wyporu i użycie zapasowego przy wynurzeniu i podczas nurkowania
  • deponowanie butli bocznych
  • dzielenie się gazem, zakręcanie zaworów

Wszystkie ćwiczenia mają limity czasowe i są oceniane równie z uwzględnieniem czasu wykonania ćwiczenia.

Uprawnienia:

Nurkowania do 60m głębokości z użyciem mieszanek nitroksowych, tlenu i trimixu o zawartosci tlenu 20% +/-1%.

Zobacz też:

(*) Formalnie stopień Advanced Nitrox Diver IANTD jest stopniem rekreacyjnym.

Więcej informacji na stronach IANTD:

Program rekreacyjny IANTD
Program techniczny IANTD
Program jaskiniowy IANTD
Program wrakowy IANTD