Maksymalna głębokość operacyjna (MOD)

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

MOD (Maksymalna głębokość operacyjna) - dla danego gazu o określonej frakcji tlenu, w nurkowaniu technicznym i nurkowaniu na nitroksie, MOD mieszanki oddechowej jest głębokością, na której ciśnienie parcjalne tlenu (ppO2) w mieszance przekracza limit bezpieczeństwa. Limit ten waha w zależności od zaplanowanego wysiłku pod wodą i długości nurkowania, ale normalnie mieści się w przedziale od 1,2 do 1,6 bar.

Czyli jeżeli wyliczymy, że MOD dla nitroksu 50% wynosi 22 metry to możemy napisać dowolny MOD między 0 metrów a 22 metry i potem się tego trzymać :) Ponieważ patrząc typowo, przystanki były na 24 metrach a potem na 21 metrach to MOD pisano 21m. Jak nurkuje się na komputery to pewnie wygodnie było by pisać MOD 22.

MOD jest ważna, podczas planowania nurkowań z wykorzystaniem mieszanek takich jak nitroks czy trimix, ponieważ proporcje tlenu w mieszance determinują maksymalną bezpieczną głębokość dla oddychania tymi gazami. Istnieje ryzyko wystąpienia toksyczności tlenowej jeżeli MOD zostanie przekroczona.

Tablice NOAA na podstawie www.noaa.gov

Bezpieczny limit ciśnienia parcjalnego tlenu

Maksymalne pojedyncze limity ekspozycji zalecane przez NOAA Diving Manual wynoszą 45 min dla 1,6 bar, 120 min dla 1,5 bar, 150 min 1,4 bar, 180 min dla 1,3 bar i 210 min dla 1,2 bar.

Wzory

Do obliczania MOD dla określonego ciśnienia parcjalnego tlenu i procentowej zawartości tlenu, korzysta się z następujących wzorów:

MOD = (10 * ppO2 / FO2) - 10 [m]


gdzie:

pp02 jest żądanym ciśnieniem parcjalnym tlenu

frakcja tlenu jest ilością tlenu w mieszance podaną w postaci dziesiętnej.

Przykład:

Jeżeli mieszanka zawiera 36% tlenu, a maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 1,4 bar,

MOD= (10 × 1,4/0,36) -10 = 28,9 metrów.

Zwróć uwagę, że wzór dzieli całkowite ciśnienie parcjalne CZYSTEGO tlenu, które może być tolerowane (wyrażone w barach lub atmosferach) przez ilość tlenu w nitroksie, do obliczenia całkowitego ciśnienia atmosfer na jakich można oddychać tą mieszanką (oczywiście 50% nitroksem można oddychać pod dwukrotnie większym ciśnieniem 100% tlenu, więc należy podzielić przez 0,5 itd.) Z całkowitego ciśnienia, które może być tolerowana przez płetwonurka, 1 atmosfera jest wynikiem ziemskiego powietrza, a reszta jest wynikiem głębokości. Dlatego 1 atm dla powietrza jest odejmowana, aby dać resztę ciśnienia wywieranego przez wodę. Pozostała część równania konwertuje ciśnienie w atm wytwarzane przez wodę do głębokości. Dzieje się to przez pomnożenie właściwej głębokości wytwarzającej ciśnienie atmosferyczne: 10m słonej wody.