Ekwiwalentna głębokość narkotyczna

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

END

Równorzędna głębokość narkotyczna (Equivalent narcotic depth)- wykorzystywana w nurkowaniu technicznym do ustalenia efektu narkotycznego mieszanki oddechowej, takiej jak helioks lub trimiks. Metoda dla danej mieszanki i głębokości pozwala obliczyć głębokość na której efekt narkotyczny będzie taki sam podczas oddychania powietrzem. Równorzędna głębokość narkotyczna mieszanki oddechowej na określonej głębokości oblicza się, znajdując głębokość nurkowania podczas oddychania powietrzem na której całkowite ciśnienie parcjalne azotu i tlenu jest takie samo jak ciśnienie gazu podanego w pytaniu. Na przykład trimiks zawierający 20% tlenu, 40% helu, 40% azotu (trimiks 20/40) używany na 60 metrach ma END 32 metry.


Obliczenia

Równorzędna głębokość narkotyczna może być obliczona w metrach ze wzoru:

END= (głębokość + 10) × (1 - frakcja helu) – 10

Obliczając wcześniejszy przykład dla mieszanki zawierającej 40% helu używanej na 60 metrach END wynosi:

END = (60 + 10) × (1 – 0,4) – 10

END = 70 × 0,6 – 10

END = 42 – 10

END = 32 metry

Zatem na 60 metrach na tej mieszance, nurek odczuje taki sam efekt narkotyczny jakby nurkował na głębokość 32 metry używając powietrza.


Narkoza tlenowa

Istnieją dowody na to, że tlen odgrywa częściową rolę narkotyczną w mieszance oddechowej, manual nurkowy NOAA zaleca traktować tlen i azot jako jednakowo narkotyczne. Metoda ta jest bardziej zalecana niż poprzednia zakładająca, że tylko azot wywołuje efekt narkotyczny, ponieważ jest bardziej konserwatywna. W tej analizie zakłada się, że tlen i azot mają podobny potencjał narkotyczny. Chociaż tlen ma większą rozpuszczalność w tłuszczach niż azot i dlatego powinien być bardziej narkotyczny ( korelacja Meyer-Overtona), jest prawdopodobne, że część tlenu jest metabolizowana, redukując w ten sposób jego efekt do podobnego poziomu narkotycznego jaki wykazuje azot.