Advanced Nitrox Diver IANTD

Z Nurkopedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakres szkolenia:

Nauka uywania mieszanek do 40% O2 w fazie dennej podstaw bezpiecznej dekompresji przy uzyciu mieszanek dekompresyjnych do ciśnienia parcjalnego tlenu PpO2 = 1.5

Warunki uczestnictwa w kursie:

Kwalfikacje wstepne Deep Diver IANTD, lub udowodnienie instruktorowi posiadania kwalfikacji wystarczających do odbycia kursu.
Minimum 30 zalogowanych nurkowań.
Minimum 15 lat przy zezwoleniu opiekuna lub 18 lat.

Przebieg szkolenia:

W ramach kursy co najmniej 4 nurkowań z czasu dennym min. 120 minut. Co najmniej dwa muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry. Kurs może być łączony z kursem Deep Diver IANTD wtedy wymagane jest co najmniej 6 nurkowań z czasu dennym min. 160 minut, co najmniej 3 na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry.

Nurkowania kursowe nie mogą przekraczać 42m, ciśnienie parcjalne tlenu PpO2 < 1.5, wymagana dekompresja nie moze przekroczyć 15min.

Wymagane jest zaliczenie ćwiczeń obejmujących między innymi:

  • symulacja braku powietrza z dopłynięciem do partnera bez maski na odległość co najmniej 15m
  • ściganie sprzetu pod i na wodzie
  • zakręcanie zaworów w butlach plecowych
  • obsługa stage
  • dzielenie się gazem, równie dekompresyjnym w stage
  • pływanie po powierzchni w sprzęcie (270m z limitem czasu)

Uprawnienia:

Nurkowania do 42m głebokości.
Maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszankach oddechowych PpO2 = 1.5.
Maksymalny czas dekompresji 15min.

Uwagi:

Formalnie stopień Advanced Nitrox Diver IANTD jest stopniem rekreacyjnym.

Zobacz też:

(*) Formalnie stopień Advanced Nitrox Diver IANTD jest stopniem rekreacyjnym.

Więcej informacji na stronach IANTD:

Program rekreacyjny IANTD
Program techniczny IANTD
Program jaskiniowy IANTD
Program wrakowy IANTD